Nedarbo lygio ir gamybos augimo ryšys : Lietuvos atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Nedarbo lygio ir gamybos augimo ryšys: Lietuvos atvejis
Alternative Title:
Unemployment - growth relationship in Lithuania
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 857-862
Keywords:
LT
ekonomikos augimas; realusis bendrasis vidaus produktas; potencialusis realusis bendrasis vidaus produktas; nedarbo lygis; Okuno dėsnis.
EN
economic growth; real gross domestic product; potential real gross domestic product; unemployment rate; Okun‘s law.
Summary / Abstract:

LTDarbo jėga - vienas iš ekonomikos augimo veiksnių. Iš kitos pusės, ekonomikos augimo pokyčiai neišvengiamai daro poveikį darbo rinkai. Neigiamas ryšys tarp realiojo bendrojo vidaus produkto ir nedarbo lygio pokyčių plačiai žinomas kaip Okuno dėsnis (taisyklė). Šis dėsnis svarbus tiek teoriniu, tiek praktiniu požiūriu. Todėl mokslinėje literatūroje šio dėsningumo analizei skiriamas nemažas dėmesys. Priklausomybė tarp realiojo bendrojo vidaus produkto ir nedarbo lygio pokyčių Lietuvos sąlygomis tyrinėta labai mažai. Šiame straipsnyje, remiantis Okuno dėsniu, nustatomas potencialaus realiojo BVP augimo tempas Lietuvoje, apskaičiuojamas Okuno koeficientas Lietuvos sąlygomis. Analizei panaudoti 1999-2008 metų duomenys, paimti iš Eurostato duomenų bazės. Tyrimas atliekamas regresinės analizės metodo pagalba. Gauti rezultatai lyginami su kitų šalių analogiškų tyrimų gautais rezultatais. Iš jų matyti, kad A.Okuno dėsnis, susiejantis nedarbo lygį su RBVP praradimu, 1999 - 2008 m. Lietuvos ūkio sąlygomis įgyja kitokį santykį nei daugumoje kitų šalių. [Iš leidinio]

ENAdverse connection between the changes in real gross domestic product and changes in unemployment rate is widely known as Okun's law. The law is important in both theoretical and practical approach. Therefore, analysis of the law attracts much of the attention in economic research. In Lithuania researches in the link between the changes in real gross domestic product and changes in unemployment rate are scarce. In this paper growth of potential real GDP in Lithuania under Okun's law is estimated, and Okun's coefficient for Lithuania is calculated. The data in the analysis is taken for 1999-2008 year period from the Eurostat. Statistical-econometric methods were used in the data analysis, regression and correlation coefficients were calculated. The results were compared with the results of the analogous researches in other countries. It was found that Okun's law, that relates unemployment rate with loss in real GDP, in Lithuania is of another character than in other countries in the 2000-2008 period. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22322
Updated:
2018-12-17 12:31:29
Metrics:
Views: 28    Downloads: 15
Export: