Lietuvos ekonomikos atvirumo vertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos ekonomikos atvirumo vertinimas
Alternative Title:
Evaluation of Lithuania‘s economic openness
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 504-512
Keywords:
LT
Ekonomikos atvirumas; Ekonomikos augimas; Ekonomikos augimas, tarptautinė prekyba; Finansinis atvirumas; Tarptautinė prekyba; Tiesioginės užsienio investicijos.
EN
Economic growth; Economic openness; Financial openness; Foreign direct investment; International trade.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas: išanalizuoti Lietuvos ekonomikos atvirumo pokyčius 2000-2010 m. laikotarpiu ir nustatyti veiksnius, turėjusius įtakos šiems pokyčiams. Atvirumo nauda pasižymi tuo, kad stiprinama šalių priklausomybė, pasireiškianti žinių, technologijų, kapitalo bei darbo išteklių mobilumu. Neigiamas poveikis pasireiškia tuo, kad mechaniškas nacionalinės rinkos atvirumo plėtojimas gali sužlugdyti ne tik neperspektyvias, bet ir aukšto lygio gamybos šakas ir gali sukelti su finansiniu stabilumu susijusias problemas. Atlikus koreliacinę regresinę analizę nustatyta, kad Lietuvos atveju ekonomikos atvirumas daro didelę įtaką ekonomikos augimui. Apskaičiuotas koreliacijos koeficientas taip pat patvirtina, kad ryšys tarp ekonomikos atvirumo ir ekonomikos augimo yra tiesioginis ir labai glaudus. Lyginant Lietuvos ir Pabaltijo šalių priklausomybę tarp ekonomikos atvirumo ir ekonomikos augimo, pastebėtos nevienodos tendencijos, nors šių šalių ekonominis išsivystymas yra panašus. Lietuvos finansų atvirumas per 2000-2010 m. padidėjo 2,17 karto nuo 10,26 proc. iki 22,3 proc., tokiam augimui įtakos turėjo tiesioginių užsienio investicijų pritraukimas į Lietuvą. Didžiausias finansų atvirumo padidėjimas užfiksuotas 2005 metais t.y. 31 proc., o tam įtakos turėjo tai, kad Lietuvai įstojus į ES buvo panaikinti tarifiniai ir netarifiniai kapitalo srautų apribojimai. Nors per 2000-2010 m. Lietuvos finansinis atvirumas ženkliai padidėjo, tačiau palyginus su Europos Sąjungos senosiomis narėmis (ES15) Lietuvos finansų atvirumas yra 2,32 karto mažesnis.

ENInternational trade cannot exist without the economic openness of the countries involved. The process in itself is hard to be captured in definitions because it implies aspects related to external trade, exchange rate changes or macroeconomic policies. The aim of this article to analyse the changes of Lithuania’s economic openness in 2000-2010 and to identify the factors which had the influence of these changes. The analysis showed us that Lithuanian economy is one of the openest in European Union and the main factor, which caused an increase of economic openness was the integration into European Union. In most of articles is written that economic openness is a positive phenomenon, which affects the economic growth, but over-large openness can cause negative consequences for economic development. Regression analysis showed the direct dependence between economic openness and economic growth also between economic openness and foreign direct investments. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33576
Updated:
2018-12-17 13:07:32
Metrics:
Views: 9    Downloads: 4
Export: