The Short-run relationship between stock market prices and macroeconomic variables in Lithuania : an application of the impulse response function

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Short-run relationship between stock market prices and macroeconomic variables in Lithuania: an application of the impulse response function
Alternative Title:
Trumpalaikis sąryšis tarp akcijų kainų ir makroekonominių rodiklių Lietuvoje: reakcijos į impulsą funkcijos pritaikymas
In the Journal:
Inžinerinė ekonomika [Engineering Economics]. 2009, Nr. 5 (65), p. 26-34
Keywords:
LT
Finansai. Kapitalas / Finance. Capital.
Summary / Abstract:

LTMokslinėje literatūroje vis labiau analizuojamas sąryšis tarp makroekonominių rodiklių ir akcijų kainų. Straipsnyje siekiama apibrėžti trumpalaikį sąryšį tarp Lietuvos akcijų rinkoje kotiruojamų įmonių kainų ir šalies makroekonominių rodiklių, taikant reakcijos į impulsą funkciją. Atlikti empiriniai tyrimai rodo, kad bendrasis vidaus produktas greitai tiesiogiai veikia OMXV indeksą. Šis poveikis yra stipriausias po dviejų mėnesių, vėliau jis silpnėja, bet išlieka tiesioginis per visą dvylikos mėnesių periodą. Nagrinėjant OMXV indekso ir vartojimo prekių kainų indekso sąryšį, galima pastebėti, kad kainų indeksas neturi tokio staigaus poveikio akcijų kainoms kaip bendrasis vidaus produktas ir šis poveikis nėra pastovus. Nuo devinto mėnesio galima įžvelgti tiesioginį sąryšį tarp Lietuvos akcijų kainų indekso ir vartojimo prekių kainų indekso, nes tikėtina, jog akcijų kainos turi tiesiogini sąryšį su infliacija ilguoju laikotarpiu. Pinigų pasiūla daro įtaką OMXV indeksui panašiai, kaip ir bendrasis vidaus produktas. Nedarbo lygis didžiąją laiko dalį per metus daro neigiamą įtaką OMXV indeksui. Atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje neabejotinai egzistuoja trumpalaikis sąryšis tarp akcijų kainų ir makroekonominių rodiklių. Bendrasis vidaus produktas ir pinigų pasiūla turi didžiausią tiesioginį sąryšį su akcijų kainomis, o nedarbo lygio, valiutos kurso svyravimų ir trumpalaikės palūkanų normos poveikis dažniausiai yra atvirkštinis akcijų kainoms Lietuvos rinkoje.Reikšminiai žodžiai: Akciju kainos; Akcijų kainos; Makroekonominiai rodikliai; Reakcijos į impulsą funkcija; Trumpalaikis saryšis; Trumpalaikis sąryšis; Impulse response function; Lithuania; Macroeconomic variables; Short-run relationship; Stock market prices.

ENScientific literature has been increasingly analysing the relationship between macroeconomic variables and stock prices. The paper aims to define the short-run relationship between the prices of companies listed in the Lithuanian stock market and the country’s macroeconomic variables through the impulse response function. The empirical studies show that the gross domestic product has a quick direct impact on the OMXV index. This effect is strongest after two months and later it subsides, yet remains direct within the entire period of twelve months. The analysis of the relationship between the OMXV index and the consumer price index shows that the price index does not exert such an immediate impact on stock prices as the gross domestic product, and this impact is not constant. Starting with the ninth month a direct relationship between the Lithuanian stock price index and the consumer price index is observed, because it is likely that stock prices directly correlate to inflation in the long run. Money supply affects the OMXV index similarly to the gross domestic product. The unemployment rate exerts a negative impact on the OMXV index most of the time within a year. The results of the study show that there undoubtedly exists a short-run relationship between stock prices and macroeconomic variables in Lithuania. The gross domestic product and money supply have the biggest direct relationship with stock prices, while most of the time unemployment rate, exchange rate and short-term interest rates negatively influence Lithuanian stock market prices.

ISSN:
1392-2785; 2029-5839
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22634
Updated:
2017-01-11 10:31:43
Metrics:
Views: 32    Downloads: 2
Export: