Bibliofilija kaip asmenybės raiška : Kazio Varnelio biblioteka

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bibliofilija kaip asmenybės raiška: Kazio Varnelio biblioteka
Alternative Title:
Bibliophily as expression of personality: library of Kazys Varnelis
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008.
Pages:
271 p
Notes:
Bibliografija ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas — Istoriografija — Bibliofilija ir asmenybė: abipusė kūryba — Bibliofilija kaip kultūros fenomenas — Asmenybė bibliofilijos diskurse — Kazys Varnelis: bibliofilo tapsmo erdvė — Alsėdžiai: knygmylystės pradmenys — Kaunas: bibliofilinių poreikių formavimasis — Viena ir Vokietija: bibliofilijos traukos laukas — Čikaga ir Stokbridžas: bibliofilo brandos erdvėlaikis — Kazio Varnelio biblioteka kaip asmenybės atspindys — Bibliotekos komplektavimas — Bibliotekos sandara — Senosios lietuviškos knygos ir lituanika — Bibliofilinių leidinių kolekcija — Biblioteka muziejiniu ir estetiniu aspektu — Bibliofilinės bibliotekos gyvybingumas — Pabaigos žodis — Bibliophily as Expression of Personality. Library of Kazys Varnelis. Summary — Šaltiniai ir literatūra — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Kazys Varnelis; Kaunas. Kauno kraštas (Kaunas region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries; Kultūra / Culture; Muziejai / Museums.
Reviews:
Recenzija leidinyje Tarp knygų. 2009, Nr. 2, p. 14-17
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta bibliofilijos fenomeno, kaip vieno iš kultūros reiškimosi formų ir individualaus kultūros įsavinimo būdų, analizei, joje iš knygotyros pozicijų gvildenama bibliofilijos ir asmenybės santykio problema, taip pat nagrinėjami kai kurie platesni knygotyros ir bibliotekininkystės, muzeologijos, kultūrologijos sąsajų aspektai, analizuojami asmeninių bei viešųjų institucinių bibliotekų funkciniai, struktūriniai panašumai bei skirtumai, į lietuvių knygotyros vartoseną įvesdinami nauji Vakarų knygos kultūros reiškiniai ir sąvokos. Lietuvių dailininko, muziejininko ir bibliofilo Kazio Varnelio (g. 1917) asmeninė biblioteka (senieji žemėlapiai, Lituanika, bibliofilinė kolekcija, iš viso 9,5 tūkstančio vienetų), 1998 m. kartu su muziejumi parvežta iš JAV į Vilnių, analizuojama kaip netipiškas posovietinės Lietuvos atvejis, aktualus šiandienos Lietuvos kultūros tyrimams. Bibliofilo K. Varnelio asmenybė ryškinama žvelgiant į ją per kūrybos rezultatą – bibliofilinę biblioteką. Knygoje atskleidžiamas bibliofilo veiklos specifiškumas, koncentruojamasi ties bibliofilo kūrybiškumo momentu, pristatoma K. Varnelio bibliofilo tapsmo erdvė: Alsėdžių vaikystės ir paauglystės laikotarpis, bibliofilinių poreikių formavimasis Kauno meno mokykloje (1936–1940), bibliofilijos traukos stiprėjimas karo ir pokario laikotarpiu gyvenant Vienoje ir Vokietijoje bei bibliofilinės brandos erdvėlaikis JAV (1949–1998). Knygoje nagrinėjama K. Varnelio bibliotekos komplektavimo istorija, bibliotekos sandara, funkcionavimas, analizuojamos atskiros bibliotekos kolekcijos teminiu bei chronologiniu principu bei visa biblioteka estetiniu ir muziejiniu aspektu. Akcentuojamas pabrėžtinas šios bibliotekos individualumas ir dermė su visu K. Varnelio muziejumi, traktuojant tai kaip elitinės kultūros sugrįžimo Lietuvos visuomenėn faktą.Reikšminiai žodžiai: Asmeninė biblioteka; Asmenybė; Bibliofilai; Bibliofilija; Bibliofilinė biblioteka; Bibliofilinė vertė; Istorija; Kazys Varnelis; Knygot; Kultūra; Kūryba; Muziejus; Bibliophiles; Bibliophilic library; Bibliophilic value; Bibliophily; Book science; Creation; Culture; History; Kazys Varnelis; Museum; Personal library; Personality; Private libray.

ENThe monograph analyses the phenomenon of bibliophilia as one of the forms of cultural expression and ways of individual culture assimilation. The study explores the problem of the relationship between bibliophilia and personality, examines some wider aspects of the interactions of book science and library science, museology and culturology, analyses functional and structural similarities and differences of private and public institutional libraries, and introduces new Western book culture phenomena and concepts to the Lithuanian book science. The private library (9 500 units) of Kazys Varnelis, a Lithuanian painter, museologist and bibliophile, which was transported together with the museum from the USA to Vilnius, is analysed as a non-typical case of post-Soviet Lithuania. The personality of Varnelis is highlighted by viewing it through the result of creation, i.e. bibliophilic library. The book reveals the specificity of bibliophile’s activity, focuses on his creativity moment, presents the space of Varnelis’ becoming a bibliophile: the childhood and teenage years in Alsėdžiai, the formation of bibliophilic needs in Kaunas Art School (1936–1940), reinforcement of bibliophilia affinity during war and post-war period when living in Vienna and Germany as well as the time-space of bibliophilic maturity in the USA (1949–1998). The book examines the history of compiling the library, its composition and functioning, analyses individual collections according to the thematic and chronological principles as well as the entire library from the aesthetic and museum aspects. The study emphasises the individuality of this library and its harmony with the entire museum of Varnelis considering it as the fact of returning of elite culture to Lithuanian society.

ISBN:
9789955415848
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15924
Updated:
2020-10-20 21:54:26
Metrics:
Views: 100
Export: