Alsėdžiai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Alsėdžiai
Editors:
  • Butrimas, Adomas, sudarymas [com]
  • Griciūtė, Liepa, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2002.
Pages:
360 p
Series:
Žemaičių praeitis; 10
Notes:
Bibliografija.
Contents:
Pratarmė — Žemaičių vyskupų rezidencinis Alsėdžių dvaras, rūmai ir jų herbiniai kokliai / Adomas Butrimas — Žemaičių vyskupo dvaras XIX a. pirmaisiais dešimtmečiais amžininko atsiminimuose / Aldona Prašmantaitė — Alsėdžių istorinė urbanistinė raida / Algimantas Miškinis — Alsėdžių bažnyčios iki XVIII a. pabaigos / Mindaugas Paknys — Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios altorių istorinė ir plastinė raida / Dalia Klajumienė — Baroko tapybos pavyzdžiai Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje / Dalia Ramonienė — Stebuklingas šv. Baltramiejaus paveikslas ir jo aptaisai / Dalia Ramonienė — Alsėdžių bažnyčios apaštalų paveikslai / Simona Žukauskaitė — Alsėdžių bažnyčios stacijos / Goda Giedraitytė — Alsėdžių bažnyčios medinė skulptūra / Živilė Ambrasaitė — Alsėdžių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios krucifiksai / Augustinas Vitėnas — XVIII a. relikvijorių kolekcija Alsėdžių bažnyčioje / Liepa Griciūtė — Alsėdžių bažnyčios sakykla / Dovilė Tumpytė — Alsėdžių bažnyčios klausyklos / Valentas Cibulskas — Alsėdžių bažnyčios vargonai / Valentas Cibulskas — Alsėdžių bažnyčios procesijų reikmenys XVII-XIX a. / Liepa Griciūtė — Alsėdžių bažnyčios nešiojami altorėliai / Rasa Žemaitytė — Komoda Alsėdžių bažnyčios zakristijoje / Monika Urbonaitė — Alsėdžių bažnyčios archyvas / Vacys Vaivada — Varpinė, varpai, varpininkai / Austėja Čepauskaitė — Alsėdžių bažnyčios šventoriaus koplyčia / Elena Černiauskaitė, Dovilė Lesevičiūtė — Alsėdžių parapijos Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčios šventoriaus koplytstulpiai ir Šv. Jono Nepomuko koplytėlė / Kristina Pipiraitė — Senoji Alsėdžių klebonija / Adelė Genovaitė Zinkevičiūtė — Šv. Onos brŠv. Onos brolija ir jos veikla / Liepa Griciūtė — Šv. Barboros brolija, jos veikla bei altorius / Jokūbas Kraujelis — Rokitai Kęstaičiuose / Aurelija Mikalauskaitė — Iš Alsėdžių švietimo praeities iki 1916 metų / Kazys Misius — Lietuvių spaudos draudimo metai Alsėdžių parapijoje / Kazys Misius — 1905-1907 metų revoliucija Alsėdžiuose / Kazys Misius — Jonas Krizostomas Gintila: keli Žemaičių bibliofilo portreto bruožai / Arvydas Pacevičius — Kunigas Edvardas Semenavičius / Povilas Sverebas — Alsėdžių menininkas Kazimieras Varnelis / Dalia Vasiliūnienė — Meniškoji kalvystė / Adelė Genovaitė Zinkevičiūtė — Alsėdiškis, kvietęs gręžtis „veidu į jūrą“ / Kazys Misius — Kazys Varnelis / Ieva Kuizinienė — Juozo Normanto užrašyti alsėdiškių prisiminimai — Justės Tolutytės (g. 1889) atsiminimai — Edvardo Šiaulio (g. 1916) atsiminimai — Priedai: XVIII a. dokumentai, saugomi Alsėdžių bažnyčios archyve; Alsėdžių parapinės bažnyčios, esančios Telšių paviete, Alsėdžių dekanate, kartu su dviem altarijom, Kęstaičių fundacija bei Lieplaukės filija, 1821 m. vizitacijos aktas — Sutrumpinimai, šaltiniai ir literatūra — Asmenvardžių rodyklė — Summary.
ISBN:
9986571634
Parts:
Related Publications:
Bibliofilija kaip asmenybės raiška : Kazio Varnelio biblioteka / Alma Braziūnienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. 271 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21390
Updated:
2022-01-01 20:31:59
Metrics:
Views: 64
Export: