Mano eitasis kelias : atsiminimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mano eitasis kelias: atsiminimai
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001-2006.
Pages:
2 d
Series:
Iš Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvo; 1-2
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Pratarmė — Gimtinė — Palanga — Mokslas Liepojoj — Peterburgas — Gimnazijos mokytojas — Stavropolyje — Darbas Dotnuvoje ir Kaune — Muziejininkas — Stepono Batoro universitete - Vilniaus universitete — Kelionė į Červenę ir atgal — Savitarpinė pagalba. Vokiečių okupacija 1941-1944 metais — Tremtyje — Žemaičiuos — Keliais į Plungę — Gyvoji mokykla — Jūs nepažįstate Grimailos?! — Ratlankis — Un Telsium - po velnium — Kolchozas — „Tiek varžą išimti - tiek klėtį išlaužti“ — Lietuviškai kalba — Sausdravas — Grigoulienė — Juodasis gandras — Ignacas Joknys — Jonis — Triušis — Levė — Aleksas — Žemaitijos kryžiai ir koplytėlės — Plungės velnias — Viduklės velnias — Kromelį nešti — Vienas pirmųjų mano atsiminimų — Lieptas — Mama pasipiktino — Jaukai — Pažintis — Ir dar juodas — Maniau, šuo — Kedelis — Šermukšnis — Kam naikinti papročius — Žlugtis — Šmėklos — Kiškelio likimas — Gaidelis ir Katinėlis — Oželis — Lanktis — Piemenėlis — Striuka Žmona — Minija — Ežerą rauksiu — Sv. Jonas Juodaubyje — Štai tie šešiolika vartų — Soda... Kaimas... Aš — Mano varnėnas — Kelnės — Rūkas — Arklys parvežė — Perenė — Pryvartės koplytėlė — Daktaras Barauskas — Julius Urnikis — Jonas Urbonas — Kerša ožka — Antanas Daukantas — Takais į Plungę — Du keltu — Žodynėlis — Epilogas: Profesorius Ignas Končius - fizikas, etnologas, žemaitis / žiurnalisto Gedimino Zemlicko interviu su Algirdu Končiumi, 2001 m.
Keywords:
LT
Liaudies kultūra / Folk culture; Žemaičiai / Samogitians. Zemaitian.
Reviews:
Recenzija leidinyje Krantai. 2017, Nr. 4, p. 76-79
Summary / Abstract:

LTŠioje knygoje publikuojami žinomo lietuvių mokslininko ir kultūrininko Igno Končiaus (1886-1975) atsiminimai, apibendrinantys jo veiklą. Pirmojoje dalyje pateikiami autobiografiniai pasakojimai, atskleidžiantys I. Končiaus asmenybės bruožus ir paįvairinti jo paties kūryba. Antrąją dalį sudaro etnografinės apybraižos apie Žemaitija, atsiminimai apie Vilniaus Stepono Batoro universiteto perėmimą iš lenkų 1939 m., lietuvių kalinių evakuaciją Antrojo pasaulinio karo metais į Červenę ir kelionę namo, apie Savitarpinės pagalbos organizacijos veiklą 1941-1944 metais. Knygos epilogas – interviu su prof. Igno Končiaus sūnumi dr. Algirdu Končiumi (1915-2006).Reikšminiai žodžiai: Žemaičiai; Tradicinė kultūra; Lithuania; Samogitians; Ethnic culture.

ENThis publication includes memoir of Ignas Končius regarding his native land, childhood, education, exile, particular people, which has been preserved by his son Algirdas. The book was written by the author himself when residing in the USA. „The way I have passed“- it is the significant witness of culture extending not only understanding of personality of I. Končius, but also allowing us to feel the spirit of his living time. The publication includes detailed index of I. Končius bibliography.

ISBN:
9786098039856
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11206
Updated:
2021-01-14 15:05:31
Metrics:
Views: 51
Export: