Plungės krašto miestelio (Žemaičių Kalvarijos) gyventojų asmeninės bibliotekos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Plungės krašto miestelio (Žemaičių Kalvarijos) gyventojų asmeninės bibliotekos
Alternative Title:
Personal libraries of inhabitants of the small town in Plungė land (Žemaičių Kalvarija)
In the Journal:
Knygotyra. 2002, t. 38, p. 331-351
Keywords:
LT
Bubiai; Kalvarija; Plungė; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Žemaičių Kalvarija; Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTŠio straipsnio tikslas – panagrinėti vieno miestelio – Plungės krašto Žemaičių Kalvarijos, gyventojų asmenines bibliotekas, pasitelkiant anketas ir atliekant anketų analizę. Tai pirmas mėginimas parodyti knygos vietą šiuolaikinio Lietuvos miestelio gyventojų gyvenime. Tyrimui buvo pasinaudota Vilniaus universiteto Knygotyros katedros parengta ir aprobuota anketa. Gyventojai buvo pasirinkti nepriklausomai nuo turimos asmeninės bibliotekos dydžio ir turinio: bibliofiliškos, profesinės, mėgėjiškos. Medžiaga straipsnyje išdėstyta pagal atsakymų į anketos klausimus seką. Respondentai turėjo atsakyti apie knygų ir skaitymo tradicijas šeimoje, įvertinti save kaip skaitytoją, pateikti savo bibliotekos susiformavimo sąlygas, apibūdinti ją įvairiais aspektais, išskirti turimus ypatingesnius rinkinius, turimas vertingiausias, taip pat autografuotas, dedikuotas knygas ir kt. Prie straipsnio pateikiami du priedai. Pirmame priede pateikiamas į anketas atsakiusių miestelio gyventojų, turinčių asmenines bibliotekas, sąrašas, nurodomas amžius, išsilavinimas, dabartinė profesija arba darbinė veikla, taip pat asmeninėje bibliotekoje turimų knygų skaičius (periodiniai leidiniai nenurodomi). Antrame priede pateikiamas atsakiusių į anketos klausimus asmeninių bibliotekų savininkų turimų vertingiausių ir įdomiausių knygų sąrašas. Į anketas atsakė 25 iš 33 gyventojų, kuriems jos buvo išdalytos. Nors apklaustųjų skaičius sudaro tik 3,1 proc. miestelio gyventojų, bet sukaupti duomenys rodo, kad ir nedideliame miestelyje galima rasti vertingų asmeninių bibliotekų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Asmeninių bibliotekų tyrimai; Žemaičių Kalvarija; Plungė.

ENThe aim of this article is to explore personal libraries of inhabitants of one town – Plungė district Žemaičių Kalvarijos – with an aid of questionnaires and questionnaire analysis. This is the first attempt to indicate the place of a book in lives of inhabitants of a contemporary Lithuanian town. The research utilized questionnaire prepared and approved by Book research department of Vilnius university. Inhabitants were selected independently of the size and content of owned library: bibliophiles, professionals, amateurs. Article material is arranged in accordance with the sequence of answers to questionnaire’s questions. Respondents had to answer about book and reading traditions within a family, assess themselves as readers, describe circumstances under which their own library was formed, define it from different perspectives, distinguish special sets they possessed, most precious owned books as well as signed, dedicated books and so on. The article is presented with two further attachments. The first attachment presents a list of town inhabitants who responded to the questionnaire and own personal libraries; the list indicates their age, education, current occupation or work type, the number of books in personal library (regular subscription publications are excluded). The second attachment presents a list of most valuable and interesting books, indicated by owners of personal libraries who responded to the questionnaire. 25 out of 33 inhabitants responded to the questionnaire.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7645
Updated:
2018-12-17 10:59:00
Metrics:
Views: 16
Export: