Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas Lietuvos knygos muziejuje : projekto bandymas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas Lietuvos knygos muziejuje: projekto bandymas
Alternative Title:
Heritage of Lithuania Minor literacy and press in the book museum of Lithuania: a draft project
In the Journal:
Knygotyra. 2003, t. 40, p. 62-77
Keywords:
LT
16 amžius; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Muziejai / Museums.
Summary / Abstract:

LTEuropos knygos muziejai modeliuoja ir iliustruoja gana sudėtingą ir įvairų, turintį daugybę sąsajų intelekto raiškos ir materialinės kultūros pasaulį. Jis funkcionuoja kaip civilizacijos paveldo organizacijos mini sistema. Muziejai jį imituoja tiek būdingiausiais, tiek išskirtiniais, reikšmingiausiais pavyzdžiais, turinčiais kultūrinę, mokslinę ir materialinę vertę. Straipsnyje aptariamos ekspozicijos kūrimo problemos, nurodomi svarbiausi veikalai, turintys rasti vietą muziejuje. Ekspozicijoje vyraujantis objektas turi būti rankraštis ir spaudinys. Mažosios Lietuvos ekspozicijoje pirmenybė teiktina rankraščiams ir spaudiniams lietuvių kalba. Tačiau būtina parodyti lietuviškos knygos sąsajas ir kaimynystę su kitakalbėmis krašto knygomis: vokiškomis, lotyniškomis, lenkiškomis. Chronologinės ribos – nuo XVI a. iki 1945 m. Pateikiami būsimo muziejaus Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldo ekspozicijos metmenys: paminkliniai rankraštiniai veikalai, paminkliniai spausdinti veikalai, istorinės reikšmės paminkliniai leidiniai, istorinės reikšmės autoriai. Taip pat skiriama dėmesio knygos architektonikai, ekspozicijos ikonografijai, knygų prekybos ir platinimo atspindėjimui, bei knygos funkcionavimo visuomenėje išraiškai. Svarstoma, kaip muziejuje gali būti parodyta materialinė rašto ir knygos kultūra: asmeninės bibliotekos baldai, knygų apsaugos ir laikymo įrengimai, rašymo medžiagos ir reikmenys. Lietuvos knygos muziejaus vizija gali tapti realybe sutelkus intelektinius ir materialiuosius išteklius. Pirmuoju žingsniu būtina sukurti scheminį ir vaizdinį projektą, kuris sukonkretintų tokios įstaigos struktūrą, apimtų, vidaus ir išorės sąsajas, leistų apibrėžti bent svarbiausias funkcijas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Mažosios Lietuvos rankraštinės ir spausdintos knygos paveldas; Lietuvos knygos muziejaus kūrimo perspektyvos.

ENEuropean book museums shape and illustrate a rather complex world having much interaction between intellectual expression and material culture. It functions as a mini-system of a heritage organisation of civilisation. This article discusses the problems of creating an exposition, showing the most important works that should be displayed in the museum. The dominant object in an exposition should be manuscripts and printed material. The preference in an exposition on Lithuania Minor should be provided to manuscripts and publications in Lithuanian. However it is necessary to show the links of Lithuanian books with books in other languages from that area: in German, Latin, and Polish. The chronological time frame is from the 16th century to 1945. A draft of an exposition for the manuscript and printing book heritage of Lithuania Minor at the future Lithuanian Book Museum is provided: monumental manuscript works, significant printing works, monumental works and authors of historical significance. Attention is also focused on book design, reflection of the sale of books and distribution, and the expression of the book’s function in society. Also discussed are the ways the material cultural of writing and the book can be shown in the museum: the furniture of a personal library, book security and storage equipment. The vision of the Lithuanian Book Museum can become a reality by gathering intellectual and material resources. As a first step, it is necessary to create a schematic and visual project, which would give a more concrete form to the structure of such an institution.

ISSN:
0204-2061; 2345-0053
Related Publications:
Bibliofilija kaip asmenybės raiška : Kazio Varnelio biblioteka / Alma Braziūnienė. Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2008. 271 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7597
Updated:
2020-03-08 19:12:53
Metrics:
Views: 17    Downloads: 4
Export: