"Nebibliografinė" Jono Bretkūno Postilė (1591) : Vlado Daumanto egzempliorius

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Nebibliografinė" Jono Bretkūno Postilė (1591): Vlado Daumanto egzempliorius
Alternative Title:
Postilla (1591) by Jonas Bretkūnas: a copy belonging to Vladas Daumantas and unmentioned in previous bibliographies
In the Journal:
Archivum Lithuanicum. 2004, t. 6, p. 63-86
Keywords:
LT
Asmeninė biblioteka; Bibliofilija; Jonas Bretkūnas; Kalbotyra; Karaliaučius; Knygos kultūra; Knygotyra; Mykolo Žilinsko paveiklų galerija Kaune; Postilė; Proveniencijos; Vladas Daumantas; XXVII knygos mėgėjų draugija.
EN
Bibliophily; Book science; Books culture; Jonas Bretkūnas; Kaliningrad; Kaunas Art Gallery of Mykolas Žilinskas; Linguistics; Postilla; Private library; Provenances; Society XXVII Books Lovers; Vladas Daumantas.
Summary / Abstract:

LTLietuvos TSR bibliografijoje (1969) ir jos Papildymuose (1990) Lietuvoje užfiksuoti aštuoni Postilės egzemplioriai. Prie jų reikia iškart pridėti dar vieną, neregistruotą, bet šiuo metu Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekoje saugomą egzempliorių. Apžiūrėjus visus devynis Lietuvoje esančius Postilės egzempliorius, paaiškėjo, kad nė viename iš jų nėra įrašo ar ekslibriso, galinčio paliudyti priklausomybę Daumantui. Daumanto egzempliorius vis dėlto išlikęs. Šiame straipsnyje jis aprašomas plačiau, daugiausia dėmesio kreipiant į provenienciją ir išorinius knygos struktūros elementus, bendrą knygos būklę, paginacijos klaidas, skaitytojų paliktas žymes. Šis egzempliorius dabar saugomas Kaune, Mykolo Žilinsko dailės galerijoje. Vlado Daumanto asmeninėje bibliotekoje jis buvo iki 1944 metų. 1924 metais jis buvo užfiksuotas Vaclovo Biržiškos Lietuvių bibliografijoje, tačiau po Antrojo pasaulinio karo jo likimas mokslo visuomenei buvo nežinomas. Tai dešimtasis šiuo metu žinomas Bretkūno Postilės egzempliorius Lietuvoje. Kad šis egzempliorius priklausė Vladui Daumantui (1885-1977; iki 1916-ųjų Vladislovas Dzimidavičius), liudija: 1) antraštiniame lape esantis įrašas violetinės spalvos pieštuku "VDaumantas"; 2) 1963 metų gruodžio 21 dienos įrašas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės muziejaus inventorinėje knygoje su pastaba "VDaumanto kolekcija"; 3) Postilės aprašymas Daumanto amžininko Petro Jakšto rankraščiuose. Egzempliorius nedefektinis, geros būklės. Iš dešimties Lietuvoje dabar žinomų egzempliorių nedefektiniais laikytini tik du: Daumanto ir LMAVB egzempliorius.

ENEight copies of “Postilla” kept in Lithuania have been recorded in the Lithuanian SSR Bibliography (1969) and its supplement volume “Papildymai” (1990). One more non-registered copy is currently kept at the library of the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. None of the nine copies of “Postilla” kept in Lithuania has an inscription or ex-libris testifying that they are the property of Vladas Daumantas. However, the copy of Daumantas has survived. The paper describes this copy in greater detail, focusing on provenance and the external elements of book structure, the overall condition of the book, pagination errors and marks left by readers. This copy is now kept in the Art Gallery of Mykolas Žilinskas in Kaunas. Until 1944, the copy was kept in the private collection of Daumantas. In 1924, it was included in the Lithuanian Bibliography by Vaclovas Biržiška; however, after World War II its fate was unknown to scholars. This is the tenth presently known copy of Bretkūnas’ “Postilla” kept in Lithuania. Certain circumstances testify that this copy was the property of Daumantas (1885–1977; Vladislovas Dzimidavičius before 1916): 1) an inscription in purple pencil “VDaumantas” on the title page; 2) an inscription with the note “VDaumanto kolekcija” as of 21 December 1963 in the accession book of the Art Museum of Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; 3) a description of the “Postilla” in the manuscripts by Petras Jakštas, a contemporary of Daumantas. The copy is not defective; it is in good condition. Out of ten copies known to be presently kept in Lithuania, only two are not defective: the copy of Daumantas and the copy of the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences.

ISSN:
1392-737X
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19971
Updated:
2018-12-17 11:24:06
Metrics:
Views: 94    Downloads: 6
Export: