Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Barakų kultūros knygos : lietuvių DP leidyba 1945-1952
Publication Data:
Vilnius : Versus aureus, 2003.
Pages:
407 p
Notes:
Bibliografija išnašose.
Contents:
Vietoj įvado — Lietuviai Vakarų Europoje 1945-1952: tremtiniai - DP - emigrantai — Stovyklinė leidyba — Nuo bumo iki vegetavimo — Leidėjai: nuo lyderių iki autsaiderių — Nuo rankraščio iki knygos — Repertuaro pjūviai: Tipologinis; Teminis; Kalbinis; Autoriai — Platinimas: nuo leidėjo iki skaitytojo — Ieškant kelių pas pirkėją — Reklama ir informacija apie knygą: neišnaudotos galimybės — Kainos: nuo platinimo skatintojų iki žlugdytojų — Bibliotekų vaidmuo platinant knygas — Pabaiga: atsigręžus atgal — Abstract.
Keywords:
LT
20 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Migracija / Migration; Tarptautinis saugumas / International security.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTLeidinyje analizuojama 1945-1952 m. išeivių knygos raida, tendencijos, dėsningumai, nusakomos politinės, ekonominės bei kultūrinės sąlygos, lėmusios pokario DP (perkeltųjų asmenų) visuomeninį-kultūrinį gyvenimą, knygų leidybą ir platinimą. Sąlygiškai nedidelėje išeivių bendruomenėje kone kiekvienas leidinys buvo pastebimas ir sulaukdavo kokio nors įvertinimo. Išeivijos knygų repertuare ryškią vietą užėmė grožinė, religinė, meno bei propagandinio pobūdžio literatūra, taip pat augo istorinės ir memuarinės literatūros kiekis. Leidinyje aptarta apie 1100 Vakarų Europoje 1945-1952 m. išleistų knygų, taip pat kai kurių JAV veikusių leidėjų Vakarų Europoje spausdintos knygos bei išleistos JAV, tačiau skirtos Vakarų Europos lietuviams. Į aptariamų knygų repertuarą įtraukti muzikiniai, meno, kartografiniai leidiniai, lapeliai, brošiūros ir knygos lietuvių bei kitomis kalbomis. Taip pat įtrauktos ir operatyvinėmis dauginimo priemonėmis (rotatoriumi, šviesoraščiu, rašomąja mašinėle ir ranka) daugintos knygos, nes jos buvo neatsiejama to meto leidybinių ir kultūrinių procesų dalimi. Nuo 1948-ųjų prasidėjo išeivijos knygų paklausos kritimas, tačiau 1945-1952 m. gautas postūmis buvo toks stiprus, kad, nors ir silpnėdama, išeivijos knygų leidyba išliko gyvybinga kelis dešimtmečius. Vakarų Europoje darbą pradėjusios leidyklos („Gabija", „Pašvaistė", „Sudavija" ir kai kurios kitos) tęsė veiklą JAV, kai kurie su DP knyga susiję asmenys tapo pirmaeilėmis figūromis vėlesnių metų leidyboje (J. Kapočius, V. Civinskas, S. Zobarskas, V. Vijeikis).Reikšminiai žodžiai: Knygų leidyba; Lietuvių emigracija; Perkeltieji asmenys; Perkeltieji asmenys (DP), 1945-1952, knygų leidyba, Vakarų Europa; Vakarų Europa; Book publishing; DP (Displaced Persons), 1945-1952, Book Publishing, West Europe; Displaced persons; Lithuanian emigration; Western Europe.

ISBN:
9955601051
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11653
Updated:
2020-10-02 16:46:47
Metrics:
Views: 94    Downloads: 1
Export: