Knygos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Knygos
Editors:
Kaunas, Domas, rengėjas, įvadas [edt, aui]
Publication Data:
Vilnius : Petro ofsetas, 2003.
Pages:
169 p
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė. Reikšminiai žodžiai: Antikvariatai; Asmeninė biblioteka; Asmeninės bibliotekos; Asmenybė; Atsiminimai; Bibliofilai; Bibliofilija; Bibliografija; Knygos kultūra; Knygynai; Petras Jakštas; Raknkraščiai; Rankraščiai; XXVII knygos mėgėjų draugija; Bibliography; Bibliophiles; Bibliophily; Book culture; Book-Shop; Manuscript; Manuscripts; Memoir; Personal library; Personality; Petras Jakštas; Second-hand book-shop; Society of XXVII Book Lovers.
Keywords:
LT
Antikvariatai; Atsiminimai / Memories; Bibliofilai; Bibliofilija; Bibliografija; Bibliotekos / Libraries; Draugijos. Organizacijos / Societies. Organisations; Knygynai; Knygos / Books; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Petras Jakštas; Raknkraščiai; Rankraščiai / Manuscripts.
EN
Bibliography; Bibliophiles; Bibliophily; Book culture; Book-Shop; Manuscript; Memoir; Personal library; Second-hand book-shop; Society of XXVII Book Lovers.
Reviews:
Summary / Abstract:

LTPetro Jakšto (1899-1988) palikimas - pusseptinto tūkstančio įvairiausių amžių knygų ir periodikos biblioteka, kelių tūkstančių dokumentų archyvas ir 43 pavadinimų darbų rankraščiai. P. Jakšto palikime yra trys darbai, skirti knygos kultūrai ir jos istorijai. Rankraštis "Knygos" - P. Jakšto paties svarbiausio viso gyvenimo kūrinio - asmeninės bibliotekos - istorija. Pasakojama: kas paskatina kaupti biblioteką; iš kokių šaltinių ji klostėsi; kokios lemtys ją persekiojo; koks jos likimas dabar ir kt. Knygoje galima rasti žinių apie XX a. pradžios Lietuvos kaimo vaikų ir paties autoriaus vaikystės skaitymą, knygas ir bibliotekėles; bibliotekos formavimo šaltinius - knygynus ir antikvariatus, jų darbuotojus. Be aprašomojo teksto, autorius nemaža kur pateikia ir savo bibliotekoje turėtų ar jai vienur kitur įsigytų, dovanotų knygų kataloginius įrašus. Rankraščio kalba mažai taisyta. P. Jakštas turėjo gerą, dar prieškariu įgytą akademinį filologo išsilavinimą ir žurnalisto patirtį. Publikacijoje daugiausia vienodinta asmenvardžių rašyba, šiek tiek taisytas nurodomų leidinių bibliografinis aprašas, tačiau nesumodernintas. Tekste pateikti knygų ir periodinių leidinių bibliografiniai duomenys lyginti "de visu", pasitikrinta dėl minimų datų, vardų, organizacijų ir įstaigų pavadinimų teisingumo. Iliustracijoms naudotos knygos ir kt. medžiaga tik iš P. Jakšto rinkinių: asmeninei bibliotekai būdingiausių knygų antraštiniai lapai, įrišimai, autografai, ekslibrisai, nuotraukos, rodančios asmenų charakterius, paties knygos autoriaus gyvenimo kelią. Skelbiamas rankraštis leidžia žvilgtelti į autoriaus dvasinį pasaulį ir pažinti jo kūrybos įvairovę. "Knygos" yra pirmasis tokio turinio ir paskirties knygos kultūros veikalas Lietuvoje. Dėl savo minties originalumo jis neabejotinai įeis į visos lietuvių rašytinės kultūros paveldą.

ENA library with 6,500 various-age books and periodicals, an archive with several thousand of documents and manuscripts of works of 43 titles constitute the legacy of Petras Jakštas (1899–1988). Jakštas’s legacy contains three works pertaining to the book culture and its history. The manuscript “Knygos” [“Books”] is the history of the most important work of Jakštas’s entire life – his personal library. It tells what encouraged the compilation of the library; what sources were used for its development; what its fate was; what its state is now, etc. The book provides knowledge about reading of Lithuanian children in rural areas and the author himself, books and small libraries in the early 20th century; the sources of the library, i.e. bookshops and antique shops, their employees. Apart from the descriptive text, the author also provides a number of catalogue entries of books, which he had in his library or bought in various places, as well as received as gifts. The language of the manuscript was little edited. Jakštas had a good academic education in philology, acquired in the pre-war period, as well as the experience of a journalist. The spelling of proper names was mainly harmonised in the publication, the provided list of references was slightly corrected, yet it was not modernised. bibliographical data on books and periodical publications, provided in the text, were compared “de visu”, the correctness of the referred dates, names, titles of organisations and institutions was checked. The books and other material used for the illustrations come exclusively from Jakštas’s collections: title-pages of the books most characteristic of his personal library, bindings, autographs, bookplates, pictures portraying persons’ characters and the author’s life.The published manuscript provides a look at the author’s spiritual world and familiarises with the diversity of his creation. “Knygos” is the first work of the book culture with such content and purpose in Lithuania. He will undoubtedly become a part of the heritage of the entire Lithuanian written culture due to the originality of his thought.

ISBN:
9955534311
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12129
Updated:
2016-09-24 20:07:27
Metrics:
Views: 30    Downloads: 1
Export: