Internet browsing habits : differences between lithuanians, latvians and norwegians and orientations towards visuality

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Internet browsing habits: differences between lithuanians, latvians and norwegians and orientations towards visuality
Alternative Title:
Interneto naršymo įpročiai: skirtumai tarp lietuvių, latvių ir norvegų bei orientacijos vizualumo atžvilgiu
In the Journal:
Socialiniai mokslai. 2006, Nr. 2 (52), p. 64-72
Keywords:
LT
Norvegija (Norway); Lietuva (Lithuania); Internetas / Internet.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos jaunimo nuostatos vizualumo atžvilgiu bei vizualinių orientacijų sąsajos su interneto naršymo įpročiais. Jaunimo nuostatų vizualinės kultūros atžvilgiu analizė remiasi empirinio tyrimo duomenimis - PIPE projekto inicijuotas ir finansuotas palyginamasis Lietuvos, Latvijos ir Norvegijos baigiamųjų klasių moksleivių identiteto tyrimas atliktas 2003 metų pavasarį. Straipsnyje analizuojami duomenys surinkti anketinės vyresniųjų klasių moksleivių apklausos būdu Lietuvoje (450 respondentų), Latvijoje (133) ir Norvegijoje (275). Duomenų analizė rodo elgesio ir emocinių nuostatų vizualinės kultūros artefaktų atžvilgiu sąsajas su kognityviniu okuliarcentrizmu viešojoje ir privačioje sferose. Duomenys leidžia daryti išvadą apie ryšių tarp elgesio ir emocinių nuostatų okuliarcentristinės kultūros artefaktų atžvilgiu ir kognityvinio okuliarcentrizmo viešojoje sferoje buvimą; tačiau neleidžia pateikti išvadų apie priežasties-pasekmės santykio buvimą. Empiriniai duomenys rodo, kad norvegai labiau yra okuliarcentristinės orientacijos, kai lietuviams būdingesnė orientaciją į reikšmių dekonstravimą. Latvijos jaunimui būdingos abi orientacijos (tarpinis variantas). Tai gali būti tiesioginės aplinkos ir masinės komunikacijos priemonių pateikiamo vizualumo skirtumai. Lietuvos jaunimas įvardino skirtingus dainininko pasaulinės, nacionalinės ir regioninės sėkmės laidus. Suvokdami savąją kultūrą kaip kitokią, lietuviai gali matyti (jausti) poreikį dekonstruoti vizualinės medžiagos reikšmes, kurios norvegams gali atrodyti akivaizdžios.Reikšminiai žodžiai: Internetas; Vizualinė kultūra; Vizualinės orientacijos; Internet; Visual culture; Visual orientations.

ENThe article analyses youth attitudes towards visual culture and its connections with the Internet browsing habits. Youth is the age group that stereotypically is associated with both Internet and visual culture - youth is the main target and user of culture industry production that in contemporary world always has a visual aspect and the main browser of the Internet. However, choice of visual culture in relation to phonic or textual ones is determined by privileged position of vision in western countries rather than exceptional youth position mentioned above or contemporary science focus on visual culture, expressed as plenty of texts analysing it. [From the publication]

ISSN:
1392-0758
Related Publications:
Jaunimo kultūrinis identitetas : prioritetai, nuostatos, etninė kultūra / Eugenija Krukauskienė, Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė. Vilnius : Eugrimas, 2003. 103 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/9471
Updated:
2018-12-17 11:51:47
Metrics:
Views: 19    Downloads: 4
Export: