Šv. Valentino diena: jaunimo papročių migravimas laike ir erdvėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šv. Valentino diena: jaunimo papročių migravimas laike ir erdvėje
Alternative Title:
St. Valentine's Day: the migration of the customs of young people within time and space
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2003, Nr. 1, p. 21-25
Keywords:
LT
Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Šventės. Atmintinos dienos / Festivals. Holy days.
Summary / Abstract:

LTModernioje ir postmodernioje visuomenėje, kultūros elementų sklaida įgauna vis intensyvesnį charakterį. Per trumpą laiką perduodamos ir perimamos netgi teritorijos ir kultūros atžvilgiu tolimų bendruomenių kultūros realijos. Ankstesnieji autoriaus vykdyti šiuolaikinio jaunimo papročių tyrimai paliudijo labai spartų šv. Valentino dienos plitimą. Tai paskatino atlikti platesnius 2001 metų padėtį liudijančius šv. Valentino papročių tyrimus, išsikeliant tikslą atskleisti jų raišką Lietuvos kultūroje. Išsikeltojo tikslo siekiame spręsdami šiuos uždavinius: 1) atskleisti šios šventės ištakas 2) apibūdinti šios šventės papročius Lietuvoje ir 3) atskleisti šv. Valentino dienos raišką sovietinių ir tradicinių lietuvių švenčių struktūroje. Atliktas tyrimas paliudijo, kad Valentino dienos atveju pasireiškusi kultūros elementų difuzija, plastiškai pakeitė sovietmečiu įdiegtus ir jaunimo modifikuotus nunykusios vasario 23-iosios ir benykstančios kovo 8-osios šventinius papročius, kartu suteikdama ir sovietinio naujų metų šventimo ir net šeimos švenčių bruožų. Sovietinės “vyrų” ir “moterų” šventės dažniausiai vykdavo rimties ir susikaupimo nuotaikas įkūnijusios gavėnios metu, todėl nei jos, nei jas pakeitusi Valentino diena tampresnių sąsajų su tradicinėmis šventėmis neturi. Tradiciniai papročiai prie šių dienų kultūros pokyčių adaptuojasi lėčiau, nesuformavus tinkamos alternatyvos šv. Valentino dienos šventei, pastaroji tapo viena iš populiariausių Lietuvos paauglių jaunimo švenčių ir jaunosios kartos suvokiama kaip “tradicinė” lietuvių šventė, švenčiama nuo “neatmenamų laikų”. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kultūra; Jaunimo papročiai; Šv. Valentino diena; Raiška; Lithuanian culture; Customs of young people; St. Valentine's day; Manifestation.

ENThe dissemination of culture elements is increasingly intensive in the modern and post-modern society. Cultural realia may be transmitted and accepted in a short term even from communities that are distant in terms of territory and culture. Previous research into customs of contemporary youth carried out by the author showed a very fast spreading of the custom to celebrate the St. Valentine's Day. Considering such results, we carried out a research on a wider scale in 2001 with the aim to highlight St. Valentine’s Day customs in the context of Lithuanian culture. For this purpose, we have set the following objectives: 1) to show the origins of this festivity, 2) to describe customs related to this festivity in Lithuania, and 3) to highlight manifestations of St. Valentine’s Day in the context of the structure of soviet festivities and Lithuanian traditional feasts. The results showed that, in the case of the St. Valentine's Day, the diffusion of cultural elements smoothly replaced customs related to actually vanished festivities of both 23rd February and 8th March introduced in soviet times and modified by the youth. The soviet feasts of “men” and “women” respectively mainly took place during the Lent when the mood of peace and spiritual concentration prevailed. Thus, neither the mentioned soviet festivities nor St. Valentine's Day celebration had or have significant connections with traditional feasts. The process of adaptation of traditional customs to modern culture is slower. In the absence of an acceptable alternative to the St. Valentine’s Day, it became one of the most popular celebrations among the Lithuanian teenagers who perceive it as a “traditional” feast of Lithuanians celebrated from time “immemorial”.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7805
Updated:
2018-12-17 11:09:21
Metrics:
Views: 51    Downloads: 10
Export: