Problem identifikacji młodego pokolenia

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Problem identifikacji młodego pokolenia
Alternative Title:
Jaunosios kartos tapatumo problema
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas jaunosios kartos tapatumo formavimasis lietuviškų tradicijų kultūroje ir dabartinėje visuomenėje. Istoriniame kontekste tapatumo kaip priklausymo jaunajai kartai jausmas susiformavo tėvų elgesio modelio, papročių, tradicijų ir tautosakos internacionalizavimo procese. Tapatumas suteikė jauniems žmonėms savivertės jausmą, kuris buvo paremtas religija, tradicijomis, motinine kalba, gimtuoju kraštu ir jo istoriniais atsiminimais. Lietuvai tapus nepriklausoma valstybe įvyko lemiami pokyčiai ir prieštaravimai tradicinio tapatumo suvokime. Straipsnyje nagrinėjamas tapatumo formavimosi pozityvių tradicijų išsaugojimas naujoje visuomenėje. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the young generation identity formation in the culture of Lithuanian traditions and contemporary society. In the historic context, the sense of identity as belonging to a young generation formed during the internationalization process of parental behaviour model, customs, traditions, and folklore. Identity awarded young people with a sense of worth, which was based on religion, traditions, mother-tongue, motherland, and historic memories. After restoration of Lithuania’s independence, determining changes as well as contradictions took place in the traditional perception of identity. The article looks at preservation of positive identity formation traditions in the new society.

ISBN:
8373085122
Related Publications:
  • Jaunimo kultūrinis identitetas : prioritetai, nuostatos, etninė kultūra / Eugenija Krukauskienė, Inija Trinkūnienė, Viktorija Žilinskaitė. Vilnius : Eugrimas, 2003. 103 p.
  • Skirtingumo dimensijos : Lietuvos gyventojų vertybės europiniame kontekste / Stanislovas Juknevičius. Vilnius : Gervelė, 2002. 316 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8700
Updated:
2013-04-28 16:49:04
Metrics:
Views: 20
Export: