Organizacijų veiklos vertinimo sistemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Organizacijų veiklos vertinimo sistemos
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2007.
Pages:
165 p
Notes:
Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTKnygos tikslas yra apibendrinti teorines ir empirines veiklos vertinimo sistemų Lietuvos organizacijose studijas. Veiklos vertinimas yra analizuojamas naujausių vadybos teorijų požiūriu. Šiuo požiūriu vertinimo problema yra ta, kad šiuolaikinėje verslo aplinkoje susiformavusius naujus vertę kuriančius veiksnius organizacijos vadovai turi pažinti ir valdyti. Monografijoje yra pristatomos naujos vertinimo priemonės, padedančios matuoti, planuoti, vertinti ir valdyti vertės kūrimo procesą organizacijos viduje. Be to, dinamiškas konkurencinis klimatas reikalauja iš vadovų globalios orientacijos, strateginio lankstumo bei greitos reakcijos, kaip būtinų sąlygų dirbti nuolatinėje transformavimosi būsenoje, nes organizacija turi reaguoti į naujas technologijas, naujas rinkas, naują verslą, naujus žmones. Tokia verslo aplinka bei informacijos prieinamumas keičia ne tik konkurencijos pobūdį, bet ir lemia savitus informacinius poreikius. Greita reakcija ir lankstumas gali būti pasiekiami tik tada, kai sprendimai bus pagrįsti savalaike ir adekvačia informacija, žiniomis ir patirtimi apie organizacijos išorinę aplinką bei vidines galimybes. Teorinės studijos yra apibendrinamos, apibrėžiant veiklos vertinimo sistemos funkcijas, aprašant naujausius vertinimo instrumentus, atskleidžiant informacinių poreikių vaidmenį ir organizacijos vertybių įtaką jos formavimuisi bei interpretuojant veiklos vertinimo sistemą kaip atvirą adaptyvią sistemą. Praktiniu požiūriu svarbus yra metodologinis vertinimo sistemų diagnozavimo instrumentas, kuris gali būti naudingas mokslininkams ir organizacijų vadovams tobulinti esamas ar kurti naujas veiklos vertinimo sistemas. [Iš leidinio]

ENThis book aims to summarise theoretical and empirical studies performed in Lithuanian organizations. Performance measurement is pointed out using modern management theories. In this context measurement issue is related to the business environment where organizations’ managers have to perceive and manage the new value-creating factors. The new measurement tools, which should assist in measuring, planning, evaluating and managing the value-creating process, are presented in this book. Dynamic and competitive climate urges managers to perfect their skills in global orientation, strategic flexibility and quick response to changes as a prerequisite of working under ever-transforming conditions, where an organization should react to new technologies, new markets, new businesses, and new people. Such kind of business environment and information access alternates the nature of market competition as well as determines particular information demand. Quick response and flexibility could be achieved, only if decisions are based on timely and adequate information, knowledge and experience in managing the external business environment and internal capacities of an organization. Theoretical studies are summarised defining performance measurement functions, describing modern tools, disclosing the role of informational demand shaped by organizational values and interpreting it as an open adaptive system. Form practical point view methodological framework, which enables researchers and managers to diagnose and improve or to create new performance measurement system in particular organization, is presented as well. [From the publication]

ISBN:
9789955252825
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/13461
Updated:
2020-02-28 13:39:35
Metrics:
Views: 128
Export: