Sisteminis veiklos vertinimas : finansinio ir nefinansinio požiūrių sintezė

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sisteminis veiklos vertinimas : finansinio ir nefinansinio požiūrių sintezė
Alternative Title:
Systemic activity evaluation : synthesis of financial and non-financial approaches
Keywords:
LT
Konkurencija; Sisteminis; Sisteminis veiklos vertinimas; Sisteminis visaapimantis vertinimas; Strategija; Visaapimantis vertinimas
EN
Competition; Comprehensive assessment; Strategy; Systematic; Systematic holistic assessment; Systematic performance evaluation
Summary / Abstract:

LTStrategija yra svarbi konkurencinio pranašumo siekio ir jo didinimo priemonė. Globalios konkurencijos sąlygomis verslo įmonių strateginis valdymas vis labiau tampa orientuotas į vartotoją ir jo poreikių geresnį tenkinimą. Todėl įmonėms tenka ieškoti naujų būdų verslo procesų efektyvumui gerinti, kurti tokius strateginius planus, kurių įgyvendinimas – pavertimas į efektyvią operatyvių veiksmų sistemą, pritrauktų ne tik naujus klientus, bet ir padėtų išlaikyti esamus. Sisteminis veiklos vertinimas ir planavimas iš holistinio suvokimo pozicijų išryškina subalansuotų efektyvumo rodiklių sistemos, integruojančios finansinius ir nefinansinius rodiklius, tokius kaip santykiai su klientais, verslo vidiniai procesai, žmonių išteklių įgūdžiai, patirtis taikymą ir jos rezultatų naudingumą pasirinktos strategijos įgyvendinimui. Straipsnyje nagrinėjamos strateginės analitinės įmonių veiklos vertinimo technikos teoriniu lygmeniu ir tiriamos jų pritaikymo galimybės strateginės vadybos praktikoje. Tyrimu siekiama atskleisti holistinio požiūrio poreikį esminėms efektyvumo didinimo priežastims išaiškinti, operatyvių veiksmų paieškai, siekiant užtikrinti tikslų – finansinių ir nefinansinių – įgyvendinimą visuose įmonės valdymo lygiuose. [Iš leidinio]

ENThe article aims to show that business strategic management becomes increasingly oriented to a customer and better satisfaction of its wants and needs. The main prerequisite for finding new ways is effective strategic decision making, related with new ways of business processes methods and creation of strategic plans which implementation – conversion to effective system of operational activities – would help not only to attract new customers but also to retain present ones. From holistic point of view, systemic activity evaluation and planning highlights importance of balanced scorecard indices system, integrating financial and non-financial indices, such as relations with clients, business internal processes, human resources, application of experience and effectiveness of its results for chosen strategy implementation. Empirical research revealed that performance measurement system should help to identify problematic activity areas and to promote continuous improvement of company s value chain system indices as systemic mean for strategic decision-making implementation from the highest to lowest levels of management thus providing sustainable competitive advantages. [text from author]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36887
Updated:
2018-07-04 14:21:01
Metrics:
Views: 5