Sisteminis viešojo sektoriaus institucijų veiklos valdymo tobulinimas taikant kokybės vadybos metodus

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sisteminis viešojo sektoriaus institucijų veiklos valdymo tobulinimas taikant kokybės vadybos metodus
Alternative Title:
Systemic improvement of public sector institutions performance management with implementation of quality management methods
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2011, Nr. 3 (27), p. 49-57
Keywords:
LT
Bendrojo vertinimo modelis; Bendrojo vertinimo modelis (BVM); Europos kokybės vadybos fondo (EFQM) savęs vertinimo modelis; Europos kokybės vadybos fondo savęs vertinimo modelis; Kokybė / Quality; Naujoji viešoji vadyba; Naujoji viešoji vadyba (NVV); Policija; Prokuratūra; Standartai; Subalansuotų rodiklių sistema (BSC); Veiklos valdymas; Viešojo sektoriaus institucijos.
EN
Balanced Scorecard (BSC); Balanced Scorecard; Common Assessment Framework (CAF) the European; Common Assessment Framework; Foundation for Quality Management (EFQM) self-assessment model; Institutions; Management; New Public Management; Prosecutor; Public sector institutions; Public sector; Quality management; Quality; Self assessment model; The European foundation for Quality management; The ISO standards management; The ISO standards; The police.
Summary / Abstract:

LTTobulinant viešojo sektoriaus institucijų veiklos valdymą labai svarbu naudoti tinkamus vadybos metodus. Šiame darbe sprendžiama galimybė naudoti privačiame sektoriuje žinomų, atskirais atvejais viešajame sektoriuje taikomų, kokybės vadybos metodų derinį. Tyrimo tikslas – susisteminti kokybės vadybos metodus tobulinant viešojo sektoriaus institucijų veiklos valdymą. Straipsnyje analizuojami šie kokybės vadybos metodai: bendrojo vertinimo modelis (BVM), Europos kokybės vadybos fondo (EFQM) savęs vertinimo modelis, subalansuotų rodiklių sistemos (BSC), ISO standartai. Tyrimo metodika – užsienio ir Lietuvos autorių vadybos šaltinių sisteminė analizė, taip pat atlikta kokybės vadybos metodų lyginamoji analizė. Atlikta analizė patvirtino kokybės vadybos metodų sisteminio taikymo perspektyvumą viešojo sektoriaus institucijose. [Iš leidinio]

ENWhen improving the management of public sector institutions' activities it is extremely important to use the appropriate management methods. This paper solves the possibility to implement the combination of quality management methods known in private sector which is used in public sector in certain cases. The problem of the research: the possibilities of systematization of quality management methods are not sufficiently researched. The object of the research is the improvement of activities of public sector institutions. The aim of the research - is to systematize the quality management methods while improving the management of public sector institutions activities. The objectives of the research: 1) to outlook the development of implementation of the quality management methods typical for public sector institutions; 2) to carry out the comparative analysis of quality management methods typical for public sector institutions; 3) to propose the systemic model of quality management for improvement of public sector institutions` performance management. The article analyzes the following quality management methods: common assessment framework (CAF), European Foundation for Quality Management (EFQM) self-assessment model, the systems of balanced scorecard (BSC), ISO standards. [From the publication]The methodology of the research - the systemic analysis of management sources by Lithuanian and foreign authors. The results of the research show that quality management methods can be mutually combined and applied for the improvement of public sector institutions' activities management: the application of the systemic model of quality management is based on the parameters of quality management stated during the comparative analysis of the quality management models, defining the advantages and disadvantages of quality management methods. The systemic model enables a public sector institution to answer the following target questions: (1) what am I/where am I (these parameters are provided by EFQM and CAF models)?; (2) what/where do I want to be (these parameters are provided by BSC)?; (3) how can I achieve the point what/where I want to be (these solutions are provided by ISO quality management standards). [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31063
Updated:
2018-12-17 13:01:59
Metrics:
Views: 39    Downloads: 20
Export: