Performance measurement system in the context of economics changes

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Performance measurement system in the context of economics changes
In the Journal:
Ekonomika ir vadyba [Economics and management]. 2009, Nr. 14, p. 33-42
Keywords:
LT
Galimybių įvertinimas; Atvira sistema; Pokyčiai; įvertinimas.
EN
Performance measurement; Open system; Changes.
Summary / Abstract:

LTEkonominių sąlygų pokyčiai formuoja ne tik organizacijas ir jų verslo rezultatus, bet taip pat procesus ir sistemas. Straipsnyje siekiama atskleisti, kaip skirtingi ekonomikos sąlygų pokyčiai formuoja vidinę organizacijos aplinką ir kaip šie pokyčiai yra atspindimi veiklos vertinimo sistemoje. Patirtis šioje srityje yra unikali kiekvienai organizacijai. Straipsnyje tirtas bankas, tarptautinės grupės narys, veikiantis Lietuvoje. Finansinė institucija buvo pasirinkta todėl, kad ji pirma pajunta pokyčius ekonomikoje ir į juos atitinkamai reaguoja. Be to, ši organizacija turi ilgametę veiklos vertinimo patirtį. Daugeliu atvejų kiekybiniai tyrimo metodai turi ribojimus, neleidžiančius atskleisti ir apibendrinti šią patirtį. Buvo analizuojami organizacijos veiklos rezultatai, jos vertybių pokyčiai ir veiklos sistemos turinys atsižvelgiant į ekonominę aplinką, kuri savo ruožtu buvo apibūdinama trijų laikotarpių tradiciniais ekonominiais rodikliais. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ekonominės sąlygos yra faktorius, sukuriantis unikalią atviros veiklos vertinimo sistemos objektyvių ir subjektyvių požymių konfigūraciją kiekvienoje organizacijoje. Makroekonominės sąlygos formuoja organizacijos vertybes, kurios atsispindi veiklos vertinimo sistemoje, o ši savo ruožtu yra priemonė rezultatams pasiekti. Šie ryšiai negali tiksliai sutapti laike, nes faktoriai yra priežastinio pobūdžio. Ekonominė aplinka negali tiesiogiai įtakoti veiklos vertinimo sistemos. Taigi veiklos vertinimo sistema atspindi ryšius tarp ekonominės aplinkos ir dominuojančių vertybių.

ENChanges in economic conditions shape not only organizations and their business results but process and systems as well. This paper aims to disclose how changes of different economic conditions shape internal organizational environment and how those changes are reflected in performance measurement system. Experience in this field is unique in each organization. In most cases quantitative research methods have some limitations to disclose and to generalize this experience. Case study organization's performance results, changes of its values and performance system's content were analyzed in the context changes of economic environment disclosed by traditional economic measures in three time periods. Results of the research proved that economic environment could not directly impact performance measurement system. Hence there are relations between economic environment and dominating values which are reflected in performance measurement system. [From the publication]

ISSN:
1822-6515
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21244
Updated:
2020-10-23 19:56:23
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: