Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas
Alternative Title:
Formation of the multidimensional performance measurement system
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2009, Nr. 3 (18), p. 74-81
Keywords:
LT
Kompleksinis organizacijos veiklos vertinimas; Kompleksinis veiklos vertinimas; Organizacija; Organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimas; Vertinimo sistemos formavimas.
EN
Formation of performance; Formation of performance measurement system; Measurement system; Multidimensional peformance measurement; Multidimensional peformance measurement, formation of performance measurement system.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiami pagrindiniai kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimo principai. Atskleidžiami teorinis ir praktinis kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo poreikiai, pristatoma kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos koncepcija, sistemos formavimo etapai ir priemonės. Organizacijos veiklos vertinimo, kaip vadybos tyrimų objekto, analizei atlikti naudoti mokslinės literatūros analizės, sintezės, lyginimo, apibendrinimo metodai. Empirinis tyrimas atliktas anketinės apklausos metodu apklausiant 129 aukščiausiojo ir viduriniojo lygio vadovus. Daromos išvados: 1. Nėra vienos geriausios organizacijos veiklos vertinimo sistemos ir geriausio organizacijos veiklos vertinimo sistemos pasirinkimo metodo, t. y. galioja atsitiktinumų teorijos prielaidos, dėl ko organizacijos veiklos vertinimo sistemos pasirinkimas turi būti suprantamas kaip individualus sistemos formavimas kiekvienai organizacijai; 2. Lietuvos verslo organizacijose yra praktinis kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo poreikis, t. y. sistemos formavimas yra tikslingas; 3. Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos koncepciją atspindi nekintanti sistemos funkcijų, vertinimo elementų, procesų visuma; 4. Kompleksinio organizacijos veiklos vertinimo sistemos koncepcija gali būti praktiškai įgyvendinama per individualiai atliekamus vertinimo lauko nustatymo, organizacijos sėkmės veiksnių įvardijimo, veiklos vertinimo kriterijų ir rodiklių parinkimo, duomenų rinkimo ir pavertimo informacija, vertinimo rezultatų naudingumo, vertinimo adaptyvumo užtikrinimo etapus.

ENThis article presents the main principles of multidimensional performance measurement system formation. Both theoretical and practial needs of multidimensional performance measurement are revealed, concept of the multidimensional performance measurement system is presented. With the purpose of practical implementation of the multidimensional performance measurement system, stages of formation of the multidimensional performance measurement system and particular means for its implementation are developed. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23708
Updated:
2018-12-17 12:36:24
Metrics:
Views: 34    Downloads: 14
Export: