Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvumas Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvumas Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Alternative Title:
Efficiency of the system of training and qualification development of public servants at the Police department under the ministry of internal affairs
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 28, p. 79-88
Keywords:
LT
Efektyvumas; Efektyvumo rodiklis; Kvalifikacijos tobulinimo sistema; Valstybės tarnautojai.
EN
Efficiency indicator; Efficiency; Public officials; System of the training and qualification development.
Summary / Abstract:

LTĮvertinti, ar valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistema (instituciniu lygmeniu) efektyvi, yra sudėtinga, nes mokslinėje literatūroje nėra vienareikšmiškai nustatytų kriterijų, kuriais būtų galima vadovautis tiriant tokios sistemos efektyvumą. Išanalizavus Lietuvos ir užsienio autorių mokslines publikacijas, teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnautojų mokymą ir kvalifikacijos tobulinimą, straipsnyje nustatomi valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvumo įvertinimo kriterijai, kuriais vadovaujantis siekiama įvertinti valstybės tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvumą Policijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Policijos departamentas). [Iš leidinio]

ENIt is complicated to evaluate the efficiency of the system of training and qualification development of public servants on the institutional level, because of absence of clearly defined criteria for this purpose. After the analysis of publications of Lithuanian and foreign writers, legal acts, which regulate the training and qualification development of the public officials, the criteria of training and qualification develop¬ ment system of the public officials are characterized. It is further sought to analyse and evaluate the effi¬ ciency of training and qualification development system of the public officials in the Police department under the Ministry of Internal Affairs. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23814
Updated:
2018-12-20 23:25:23
Metrics:
Views: 17    Downloads: 6
Export: