Transnacionalinis identitetas ir paveldas : lietuviškumas diasporoje

LDB
RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisStraipsnis / Article
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėTransnacionalinis identitetas ir paveldas : lietuviškumas diasporoje
Kita antraštėTransnational Lithuaniannes : identity and heritage in diaspora
AutoriaiČiubrinskas, Vytis
LeidinyjeSociologija. Mintis ir veiksmas [Sociology. Thought and Action]. 2005, Nr. 2 (16), p. 41-54
PastabosLDB Open.
Reikšminiai žodžiai
LTIdentitetas; Tauta; Diaspora; Jungtinės Valstijos
Santrauka / Anotacija

LTManipuliavimas bet kuriuo ir bet kurio paveldo – ypač tautinio – aspektu vyksta ne tik ir ne tiek tautinės valstybės viduje, bet nė kiek nemažiau ir už jos ribų. Emigrantus, pabėgėlius, deportuotuosius ir kitus persikėlusius ar perkeltuosius sieja ne tik socialinė atmintis apie „namų šalį“, bet ir transplantuoti, reprodukuojami bei sumeistraujami tautiniai paveldai. Šio rašinio tikslas – nubrėžti kai kurių socialinių strategijų, socialinių tinklų, įvaizdžių ir diskursų kontūrus, bendrais bruožais aptarti su konkrečiu etniškumu/nacionalumu sukibusio tapatumo kultūrines praktikas, kitaip sakant lietuviškumą – kaip savitą lietuviškos kultūros ir paveldo formą; t.y. kaip „lietuviškumą“ įsivaizdavo ir įsivaizduoja, konstravo ir tebekonstruoja bei/ar siekia užginčyti skirtingos Amerikos lietuvių bangos ir kartos. Remiuosi 2000-2002 m. JAV Vidurio Vakarų valstijose atliktų antropologinių lauko tyrimų duomenimis. Didžiausias dėmesys skirtas Rytų ir Pietų Ilinojaus (įskaitant Westville, Collinsville, West-Frankfort ir Herrin) bei Misurio (St. Louis miesto rytinės dalies) valstijų buvusių angliakasių bendruomenių likučiams bei lietuvių gyvenamiesiems rajonams Čikagoje (įskaitant Brighten Park ir Marquette Park). [Iš leidinio]

ENManipulation in any aspect and in the aspect of any heritage – national in particular – takes place to the same extent not only within a national state and on its level, but also outside its boundaries. Emigrants, refugees, deportees and other transmigrants are interrelated not only by social memory of “home land”, but also transplanted, reproduced and created national heritages. The purpose of the essay is to outline some social strategies, social networks, images and discourses, to consider in general terms cultural practices of the identity bonded with specific ethnicity/nationality, or, in other words, Lithuanian character as a distinct form of Lithuanian culture and heritage; i.e. describe the way “the Lithuanian character” was and is visualised, was and is constructed by individual waves and generations of American Lithuanian and/or whether they are sought to be disputed. The essay is based on the data of anthropological field surveys carried out in Middle West of the USA in 2002-2002. The greatest attention is attached to the remainder of the former coalminers communities of the Eastern and Southern Illinois (including Westville, Collinsville, West-Frankfort and Herrin) and Missouri (the eastern part of St. Louis) and Lithuanian districts in Chicago (including Brighten Park and Marquette Park).

ISSN1392-3358, 2335-8890
Mokslo sritisSociologija / Sociology
Susijusios publikacijos
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/1272
Atnaujinta2018-12-20 23:04:37
Metrika Peržiūros: 6    Atsisiuntimai: 2