Being a transmigrant in contemporary world : Lithuanian migrants' quests for identity

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Being a transmigrant in contemporary world: Lithuanian migrants' quests for identity
Alternative Title:
Būti transmigrantu šiandieniniame pasaulyje: lietuvių migrantų identiteto paieškos
In the Journal:
Acta historica universitatis Klaipedensis [AHUK]. 2010, t. 20, p. 24-36. Identity politics: migration, communities and multilingualism
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Identitetas; Lietuviai migrantai; Migrantai; Migracija; Ribos; Transmigrantas; Transnacionalizmas; Trasmigrantai; Šiaurės Airija; Boundaries; Identity; Lithuanian migrants; Migration; Northern Ireland; Transmigrant; Transnationalism.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuviai / Lithuanians; Lietuviai migrantai; Migracija / Migration; Ribos; Šiaurės Airija; Transmigrantas; Transnacionalizmas; Trasmigrantai; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Boundaries; Lithuanian migrants; Northern Ireland; Transmigrant; Transnationalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje domimasi, kaip migranto identitetas keičiasi veikiamas migravimo patirties. Pirmojoje straipsnio dalyje aptariama transnacionalizmo ir transmigracijos paradigma, antrojoje dalyje dėmesys skiriamas identiteto ir ribų klausimams, trečiojoje, remiantis antropologinio tyrimo empiriniais duomenimis, analizuojami kilmės, kalbos ir švenčių elementai kaip svarbūs migrantų identifikacijos žymenys. Straipsnyje lietuviai migrantai Šiaurės Airijoje traktuojami kaip transmigrantai. Nors šiandieninėje antropologijoje identiteto sąvoka yra traktuojama kaip probleminė, tačiau identifikacijos ribų idėja šiame straipsnyje matoma kaip naudingas analitinis įrankis analizuojant migracijos fenomeną. Remiantis antropologinio tyrimo Šiaurės Airijoje duomenimis, diskutuojama, kaip kilmės, kalbos ir švenčių žymenys yra lietuvių migrantų naudojami saviidentifikacijai, priklausymui, riboms konstruoti. Empirinių duomenų analizė parodė, kad migrantų identitetas nėra vienadimensis. Atvirkščiai, migracinė ir adaptacinė patirtis, transnacionalizmas, kelionės į Lietuvą, prisitaikymas prie gyvenimo Šiaurės Airijoje stiliaus ir priešinimasis jam, – visa tai turi įtakos migrantų identifikacijos, lojalumo ribų konstravimui. Tad transmigranto identitetas yra daugiasluoksnis, nuolat perrašomas, kaip ir nuolat kintančios, braižomos ir perbraižomos, nykstančios ir kuriamos naujos ribos. Pirmosios kartos lietuviai migrantai jau ieško savojo identiteto, kuris galėtų sujungti šaknis ir naujus kelius, nors galbūt patys to dar gerai nesuvokia.

ENThe aim of the article is to explore how the migrant identity (especially, of the first generation) is changing under the influence of migration. Accordingly in the first part of the article the transnationalism and the concept of transmigration in relation to migratory experience are discussed, the second part is focused on the questions of identity and its boundaries, and the third part is based on the interpretation of empirical data from anthropological fieldwork by paying attention to the background, language and festivals of the immigrants as particular markers of the identity construction of the Lithuanian migrants in Northern Ireland. [text from author]

ISSN:
1392-4095; 2351-6526
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29502
Updated:
2018-12-17 12:51:48
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: