"Tapatybė tarsi sala": Anglijos lietuvių akademinio jaunimo atvejis

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Tapatybė tarsi sala": Anglijos lietuvių akademinio jaunimo atvejis
Alternative Title:
"Identity as an island": a case study of Lithuanian academic youth in England
In the Journal:
Logos (Vilnius). 2019, 100, p. 198-210
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Anglijos lietuvių akademinio jaunimo kultūrinės ir religinės tapatybės aspektai. Aptariama tapatybės sąvoka remiantis antropologų E. Gellnerio ir T. H. Erikseno teorinėmis įžvalgomis. Autorės atliktas tyrimas atskleidė, kad postmodernios visuomenės imigranto tapatybė – tarsi pakibusi „sala“ tarp kelių kontinentų, kai „visur jaučiamasi tarsi kaip namie, bet kartu iki galo – „niekur“. Atlikus trijų Anglijos prestižinių universitetų lietuvių studentų ir absolventų atstovų kultūrinės tapatybės analizę, išryškėjo kelių sluoksnių – miesto gyventojo, etnografinio regiono atstovo, valstybės piliečio, europiečio, tarptautinio piliečio – tapatybių mišinys. Kiek religinė tapatybė yra svarbi ir kaip ji traktuojama tarp Anglijoje gyvenančio akademinio lietuvių jaunimo, atskleidė empirinio tyrimo apklausa. Trijų prestižinių universitetų studentų bei absolventų grupių dauguma buvo ateistai, Romos katalikai ir agnostikai. Kai kuriuose atsakymuose išryškėjo neapibrėžta jaunosios kartos religinė tapatybė. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Anglijos lietuvių tapatybė; Kultūrinė ir religinė tapatybė; Identity of Lithuanians in England; Cultural and religious identity.

ENArticle examines the cultural and religious identity expressed by the Lithuanian academic youth in the prestigious universities of England. Drawing on the theoretical background of the anthropologists E. Gellner and T. H. Eriksen, particular attention is given to the concept of identity. The analysis of cultural and religious identity is based on the ethnographic fieldwork of the author in England and Lithuania in 2017. The study reveals that the identity of Lithuania academic youth in England is like an "island" hanging between several continents, where they "feel at home everywhere, but at the same time anywhere". The analysis of the cultural identities of Lithuanian students and graduates in England emphasis a mixture of identities of several strata – city dweler, ethnographic representative, national, European, international citizen. The importance of religious idendity among academic Lithuanian youth in England was made by an empirical survey. In the three groups of prestigious university students and graduates, the vast majority were atheists, Roman Catholics, and agnostics. Some of the answers revealed undefined religious identities. [From the publication]

DOI:
10.24101/logos.2019.64
ISSN:
0868-7692
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/83717
Updated:
2020-07-28 20:26:08
Metrics:
Views: 44    Downloads: 6
Export: