"Aš esu lietuvė visada, tiktai galiu turėti kitą pilietybę" : imigrantų iš Lietuvos identiteto dėlionės Šiaurės Airijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Aš esu lietuvė visada, tiktai galiu turėti kitą pilietybę": imigrantų iš Lietuvos identiteto dėlionės Šiaurės Airijoje
In the Book:
Lietuviškasis identitetas šiuolaikinės emigracijos kontekstuose / sudarė Vytis Čiubrinskas. Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2011. P. 141-161
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Airija; Emigrantai (Diaspora); Identitetas; Lietuviai; Migracija; Patirtis; Tapatumas; Transnacionalizmas; Šiaurės Airija; Emigrants; Experience; Identity; Ireland; Lithuanians; Migration; North Ireland; Transnationalism.
Keywords:
LT
Emigrantai. Išeivija. Egzodas / Emigrants. Diaspora; Lietuviai / Lithuanians; Migracija / Migration; Patirtis; Šiaurės Airija; Tapatybė. Tapatumas. Identitetas / Identity; Transnacionalizmas.
EN
Experience; Ireland; Lithuanians; North Ireland; Transnationalism.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas analizuoti migrantų (visų pirma - pirmosios kartos) darbo migravimo patirties įtaką specifiniai šiandieninio migranto identiteto konfigūracijai. Teorinė diskusija paremta antropologinio lauko tyrimo (atlikto 2006-2007 metais Šiaurės Airijoje) metu gautais empiriniais duomenimis. Jie leidžia atskleisti migrantų iš Lietuvos kasdienio gyvenimo situacijose vartojamus naratyvus, elgsenos, požiūrių ir vertinimų įvairovę - tai yra, kaip migrantai iš Lietuvos savo samprotavimais, teikiamomis reikšmėmis, jausmais, saistymusi ir elgesiu konstruoja savąją tapatybę Šiaurės Airijoje. Atsižvelgiama į tokius identiteto žymenis kaip kilmė, stereotipai, „kitas“, kalba ir šventės. Pastebima, kad migranto identitetas yra daugiasluoksnis, nuolat konstruojamas ir perkonstruojamas, jo įvairiai apibrėžtas „turinys“ nuolat kinta, pastoviai atsiranda naujų skirčių. Darbo gale formuluojamos išvados, kad migracijos ir adaptacijos patirtys, daugialypiai ryšiai su dviem šalimis, prisitaikymas prie gyvenimo Šiaurės Airijoje ir kartu priešinimasis gyvenamosios šalies kultūrai, transnacionalizmas kasdieniame gyvenime – visa tai daro akivaizdžią įtaką jau pirmos kartos migrantų identifikacijai, jų lojalumui, saistymuisi. Formuluojama hipotezė, kad ateityje atitinkami aptarti migrantų specifinio identiteto (susijusio su kilme, kalba, švenčių šventimu ir pan.) pokyčiai vienaip ar kitaip bus dar ryškesni.

ENThe paper focuses on the analysis of the influence of migrants’ (primarily first generation) labour migration experience on the specific configuration of the present migrant identity. The theoretical discussion is based on the empirical data obtained during anthropological fieldwork (carried out in Northern Ireland in 2006–2007). They allow revealing the narratives used by Lithuanian migrants in everyday situations, the diversity of behaviour, attitudes and evaluations, i.e. how Lithuanian migrants construct their identity by their considerations, implications, feelings, relations and behaviour in Northern Ireland. Such tags of identity as the origin, stereotypes, “other”, language and feasts are taken into consideration. It is noted that the migrant’s identity has many layers; it is regularly constructed and reconstructed; its differently defined “content” keeps changing; and new differences constantly emerge. The paper draws the conclusions that migration and adaptation experiences, multidimensional relations with two countries, adaptation to the life in Northern Ireland and opposing the culture of the country of residence, transnationalism in everyday life – all this has an evident impact on the identification, loyalty and relations of the first generation migrants. A hypothesis is formulated that the respective discussed changes of the specific identity of migrants (related to the origin, language, feasts, etc.) will be much more evident in one or another way in the future.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/35158
Updated:
2020-09-01 15:34:05
Metrics:
Views: 39
Export: