Tautinio tapatumo politika : teorinės paradigmos paieškos ir modeliai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Tautinio tapatumo politika: teorinės paradigmos paieškos ir modeliai
Alternative Title:
National identity policy: in search of theoretical paradigm and models
In the Journal:
Filosofija. Sociologija [Philosophy. Sociology]. 2009, t. 20, Nr. 4, p. 294-301
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Ispanija (Spain); Lietuva (Lithuania); Kultūrinis identitetas / Cultural identitity; Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, siekiant palyginti nacionalinių valstybių vykdomą tautinės tapatybės politiką, gilinamasi į teorinės paradigmos apibrėžimą, tautinio tapatumo politikos sampratą, jos sudedamųjų dalių rodiklius, kurie leistų rinkti empirinius duomenis. Nors terminai "tautinis tapatumas" bei "tapatumo politika" tiek mokslinėje literatūroje, tiek politikos ar vadybos specialistų yra vartojami gana dažnai, bandymai šiuos du terminus sujungti į "tautinio tapatumo politiką" suponuoja iš esmės naują darinį, kurio nagrinėjimui pirmųjų dviejų reiškinių aprašymai tiesiogiai yra sunkiai pritaikomi. Pirminė nuostata, kad lietuvių tautinio tapatumo išsaugojimas svetur visų pirma priklauso nuo tų valstybių vykdomos imigrantų integracijos politikos, tyrimo metu vis labiau linko priešinga linkme - kad tautinio tapatumo politikoje svarbiausias vaidmuo tenka nacionalinei valstybei ir jos santykiams su savais piliečiais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Tautinis tapatumas; Identiteto politika; Migracija; National identity; Policy of identity; Migration.

ENThe article is an attempt to describe the possible theoretical approaches towards the national policy of identity. It analyses the problematic and abundance of various indicators of national identity formation and / or preservation in the context of migration, integration policy. The possible directions of national identity politics significant to the formation and preservation of Lithuanian national identity are explored. The article correlates with the project "Retention of Lithuanian national identity under conditions of Europeization and globalization: patterns of Lithuanianness in response to identity policies in England, Ireland, Norway, Spain and the USA” (funded by the Lithuanian State Science and Studies Foundation) which aims at revealing the ways the Lithuanian national identity is changed when exposed to migrant experiences. [From the publication]

ISSN:
0235-7186; 2424-4546
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21944
Updated:
2018-12-17 12:30:06
Metrics:
Views: 29    Downloads: 8
Export: