Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šakių šnektos fonologinė sistema: prozodija ir vokalizmas: disertacija
Alternative Title:
The Phonological system of Šakiai Dialect: Prosody and Vocalism
Publication Data:
Vilnius, 2001.
Pages:
169 lap
Notes:
Dr. disert. (humanit. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2001. Bibliografija.
Keywords:
LT
Tarmės. Dialektai. Dialektologija / Dialects. Dialectology.
Summary / Abstract:

LTDisertacijos tikslas – išsamiai aprašyti Šakių šnektos vokalizmo sistemą ir svarbiausius prozodijos reiškinius. Neapsiribota vien stebėjimais ir magnetofono įrašų klausymu, daugelis teiginių tikrinti eksperimentiškai. Darbe išanalizuota kirčio įtaka prozodinei žodžių struktūrai ir jo akustiniai požymiai, aprašytos priegaidės, ištirti jų akustiniai požymiai, pateikta fonologinė interpretacija, nustatytas balsinių fonemų inventorius, akustiniai ir artikuliaciniai fonemų požymiai, alofonų vartojimo ypatumai. Magnetofono įrašų klausymas ir gyvosios kalbos stebėjimai parodė, kad beveik vienodą fonologinę sistemą turi visa šiaurinė Šakių rajono dalis. Išanalizavus vakarų aukštaičių kauniškių šiaurinei daliai priklausančios Šakių šnektos prozodijos ir vokalizmo ypatybes, galima teigti, kad šis tarmės potas turi savitą fonologinę sistemą, besiskiriančią tiek nuo bendrinės kalbos, tiek nuo artimiausių kaimynų: pietinių vakarų aukštaičių kauniškių, vakarų aukštaičių šiauliškių bei pietų žemaičių raseiniškių.

ENThe purpose of the thesis is to thoroughly describe the vocalism system and the main phenomena of prosody of the Šakiai dialect. The analysis was not restricted to observations and audio tape records; most statements were tested experimentally. In the paper the influence of the stress on prosodic word structure and its acoustic features are analysed, the accents are described, their acoustic features are analysed, the phonological interpretation is presented, the inventory of vocalic phonemes, acoustic and articulation features of phonemes and the peculiar usage of allophones are determined. Listening to tape recordings and observing the live speech showed that the whole northern part of Šakiai District has a homogeneous phonological system. After the analysis of features of prosody and vocalism of the Šakiai dialect that belongs to the northern part of west Aukštaitian Kauniškiai, it is possible to state that this area of the dialect has an individual phonological system which is different from the standard language and from the nearest neighbours: south-west Aukštaitian Kauniškiai, west Aukštaitian Šiauliškiai and south Samogitian Raseiniškiai.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11308
Updated:
2022-02-07 20:09:19
Metrics:
Views: 49
Export: