Viešojo administravimo stebėsenos sistema į rezultatus orientuoto valdymo dimensijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo administravimo stebėsenos sistema į rezultatus orientuoto valdymo dimensijos kontekste
Alternative Title:
System of public administration monitoring in the context of results oriented management
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2005, Nr. 2 (6), p. 12-21
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Viešasis administravimas; Valdymo sistema; Stebėsena; Public administration; Management system; Monitoring.
Keywords:
LT
Stebėsena; Valdymo sistema; Viešasis administravimas.
EN
Management system; Monitoring; Public administration.
Summary / Abstract:

LTTobulinant Lietuvos viešojo administravimo sistemą įgyvendinamos įvairios tam skirtos priemonės. Modernizuoti viešąjį sektorių siekiama taip, kad jis atitiktų pažangiausiose pasaulio šalyse susiformavusias ir įsitvirtinusias normas, standartus ir tradicijas. Lietuvos Respublikos valdymo sistemos efektyvumo didinimas – tai procesas, kuriuo siekiama parengti ir įgyvendinti priemones, padedančias užtikrinti aukštesnį valdymo sistemos patikimumo ir jos funkcionavimo tikslumo lygį. Viešojo administravimo funkcionavimo priežiūros mechanizmas – veiklos stebėsenos ir vertinimo sistema – yra veiksminga ne tik viešojo administravimo efektyvumo, bet ir viešojo administravimo modernizavimo veiksmingumo užtikrinimo priemonė. Pasaulyje imama diskutuoti apie veiklos stebėsenos ir vertinimo sistemos modelio svarbą viešajam sektoriui, turinio ir konstravimo galimybes viešojo administravimo sistemose. Straipsnio tikslas – supažindinti su į rezultatus orientuoto valdymo dimensija ir tokio valdymo funkcionavimo prielaida – stebėsenos sistema. Apibendrinus viešojo administravimo efektyvumo ir modernizavimo prielaidas analizuojančių mokslininkų požiūrius ir užsienio šalių bei Lietuvos praktiką, teigiama, kad šiuolaikinė viešoji vadyba yra nukreipta į rezultatais grindžiamą valdymą ir į svarbią sistemos funkcionavimo efektyvumo ir veiksmingumo sąlygą – stebėsenos sistemą. Tyrimas atliktas remiantis mokslinės literatūros, teisės aktų, tarptautinių organizacijų ataskaitų, rekomendacijų, vadovų, metodologijų analize, viešojo administravimo politikos ir institucijų strategijų studija.

ENDifferent specially designed measures are implemented to improve the public administration system of Lithuania. It is intended to modernise the public sector so that it complies with the norms, standards and traditions of the most developed countries in the world. Boosting of the efficiency of the governance system of the Republic of Lithuania is a process aimed at preparing and implementing the measures that help to ensure better reliability of the governance system and higher accuracy of its functioning. The public administration performance supervisory mechanism, a system for performance monitoring and assessment, is an effective measure ensuring not only the efficiency of public administration but also its modernisation. Discussions started all over the world about the importance of the model for the performance monitoring and assessment system in the public sector, the possibilities for the content and construction in the public administration systems. The purpose of the article is to acquaint the reader with the dimension of results-based governance and the assumption of the functioning of such governance, i.e. the monitoring system. After summarising the views of scholars analysing the assumptions of public administration efficiency and modernisation, as well as the practice of foreign countries and Lithuania, it is stated that modern public management is focussed on results-based governance and an important condition of effective and efficient functioning of the system, i.e. the monitoring system. The study was conducted on the basis of the analysis of scientific literature, legislation, reports of international organisations, recommendations, manuals, methodologies, the study of the public administration policy and strategies of different institutions.

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/19589
Updated:
2018-12-17 11:41:53
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: