Viešojo intereso sampratos interpretacijos ir viešojo intereso gynimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešojo intereso sampratos interpretacijos ir viešojo intereso gynimas
Alternative Title:
Publics interest conception interpretations and defensive of the publics interest
Keywords:
LT
Privatusis interesas; Privatusis interesas, viešasis sektorius; Viešasis interesas; Viešasis sektorius; Viešoji politika; Visuomenės interesas.
EN
An individual interest; Individual interest; Private interest; Public interest; Public sector; Publics politics; The private interest; The public interest; The public sector; The publics politics.
Summary / Abstract:

LTŠiuo metu tiek įvairiuose teisės aktuose, pradedant įstatymais ir baigiant teismų sprendimais, tiek viešosiose diskusijose dažnai vartojami terminai viešasis interesas, visuomenės interesas, privatusis interesas, asmeninis interesas. Asmenys, kurie pritaria šios koncepcijos naudos ir galimybės ją įgyvendinti viešame diskurse idėjai, siekia plėtoti viešojo intereso sampratą, pateikdami ją kaip dinamišką, daugiareikšmę ir plačią kategoriją ir nagrinėdami įvairiais požiūriais: politiniu, ekonominiu, socialiniu, filosofiniu, istoriniu, teisiniu ir kt., tačiau tik išsamus tiriamasis analitinis teisminės praktikos apibendrinimas galėtų išspręsti šią problemą. Įvairiuose kontekstuose vartojamos viešojo intereso sąvokos neapibrėžtumas rodo problemos aktualumą. Straipsnio tikslas - atsižvelgiant į viešojo intereso svarbą viešosios politikos kontekste mokslinės literatūros analizės metodu pateikti šiuolaikinę viešojo intereso sampratą ir problemas, kylančias dėl viešojo intereso sąvokos neapibrėžtumo ir daugiareikšmiškumo. [Iš leidinio]

ENLast time the public interest is an object to politics and public debates. More and more often in the public debates are usable concepts: the public interest, an individual interest and private interest. Rather than as an absoliute the public interest is often defined relative to the concept of a private or individual interest. The concept of the public interest is dynamic, polysemantic and an indefinite category. Problem in defining the public interest is that actions deemed to be in the public interest might lead to perverse incentives and moral hazards. For instance whether the public interest requires or, alternatively, destroys the idea of human rights. The public interest is thus a crucial, if ill defined, concept in much political, philosophy, an economy, history, law and other studies. The concept in different context tells about field of problems. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31659
Updated:
2014-04-25 12:23:38
Metrics:
Views: 5
Export: