Viešosios programos naujojo viešojo valdymo struktūroje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Viešosios programos naujojo viešojo valdymo struktūroje
Alternative Title:
Public programmes in the structure of public governance
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2004, Nr. 2 (27), p. 1-10
Keywords:
LT
Finansavimas / Financing.
Summary / Abstract:

LTGlobalūs socialiniai-ekonominiai reiškiniai ir jų padariniai lemia naujus viešojo valdymo struktūros reikalavimus. Taikant tradicinį modelį viešasis valdymas remiasi hierarchinių struktūrų, kurios atitinka politikų nuostatas, sistema. Šiuo metu į viešojo valdymo sistemą perkeliami geriausi verslo valdymo principai, kurie apibrėžiami kaip „naujosios viešosios vadybos“ (NW) dimensija. Straipsnyje nagrinėjama viešųjų programų svarba viešojo valdymo struktūroje. Daugiausiai dėmesio skiriama „naujosios viešosios vadybos“ paradigmos poveikio šiuolaikinei viešojo valdymo struktūros analizei, viešojo valdymo struktūros komponentų, viešųjų programų vietos viešojoje politikoje bei administravime nustatymui. „Naujosios viešosios vadybos“, arba naujojo viešojo valdymo, šaknys - pasaulinė viešojo administravimo raida, idėjos, kurios vadinamos „vyriausybės atnaujinimu“ ir konceptuali sąsaja su viešąja politika, ypač su viešojo pasirinkimo perspektyva. Viešosios programos yra naujojo viešojo valdymo - politikos ir administravimo struktūros - šerdis ir pagal savo dedamąsias (tikslai, uždaviniai, veikla, vertinimas) daugmaž atitinka modernaus strateginio valdymo koncepciją. Programos yra neatsiejami priedai, papildantys strategiją ir padedantys organizuoti bei užtikrinti jos įgyvendinimą. Kiekviena programa yra susijusi. su vieno arba kelių strateginių tikslų įgyvendinimu; programų visuma turi užtikrinti viso strateginių tikslų komplekso įgyvendinimą. Programinis finansavimas yra būtina programinio valdymo sąlyga.Reikšminiai žodžiai: Naujoji viešoji vadyba; Programinis finansavimas; Programų vertinimo kriterijai; Viešoji programa; Viešojo sektoriais reforma; Viešojo valdymo struktūra; New public management; Program assessment criteria; Program funding; Public management structure; Public program; Public sector reform.

ENGlobal social and economic phenomena and their outcomes determine requirements for the public management structure. The traditional model of public management is based on the system of hierarchical structures which correspond to politicians’ attitudes. Currently, the best business management principles defined as a dimension of the new public management are transferred to the system of public management. The article analyses the importance of public programmes in the structure of public management. The major share of attention is paid to the analysis of the influence paradigms of the “new public management” have on the modern public management structure as well as on the identification of components of the public management structure and the place of public programme in public political activities and administration. The “new public management” stems from the global development and ideas of public administration, which are called “government renewal” and which are conceptually related to public politics, especially with the prospect of public choice. Public programmes are the core of the new public management, i.e. the administration structure and politics. According to their components (aims, objectives, activities and evaluation), these programmes more or less correspond to the concept of modern strategic management. These programmes are integral annexes supplementing the strategy and helping organise and ensure the implementation thereof. Each programme is related to the implementation of one or several strategic aims. All the programmes are aimed at ensuring the implementation of the complex of all strategic goals. Programme financing is an obligatory condition for the programme government.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/36842
Updated:
2018-12-17 11:26:39
Metrics:
Views: 100    Downloads: 36
Export: