Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos raida 1990-1995 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos raida 1990-1995 metais
Alternative Title:
Development of Lithuanian civil service in 1990-1995
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2005, Nr. 11, p. 55-64
Summary / Abstract:

LTValstybės tarnybos modelio formavimo, valstybės tarnybos valdymo bei tarnautojų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo aspektais straipsnyje analizuojamos Lietuvos valstybės tarnybos raidos ypatybės pirmąjį penkmetį po nepriklausomybės atkūrimo. Remiantis moksline literatūra ir teisės aktais, parodyta, kad tuo laikotarpiu valstybės tarnybos raida buvo gana spontaniška ir net chaotiška: pirmaisiais nepriklausomybės metais didelį vaidmenį vaidino lojalumas gimstančiai demokratijai, todėl valstybės tarnybos kvalifikacija ir kompetencija nebuvo pirmaeiliai; vėlavo teisinės bazės kūrimas; nepakankamas dėmesio buvo skiriama valstybės tarnautojų kvalifikacijai tobulinti. Straipsnyje pateikta medžiaga parodo, kad, nepaisant nurodytų nesklandumų, to laikotarpio patirtis sudarė prielaidas dabartinei Lietuvos valstybės tarnybai susiformuoti. [Iš leidinio]

ENThe peculiarities of Lithuania‘s civil service during the first five years after Lithuania regained it‘s independence are analyzed in this article in the light of forming a model of civil service, management of the civil service and teaching and improving the qualification of the workers. With reference to non-fiction and acts of law it has been shown, that during that period the evolution of the civil service was spontaneous and even chaotic: loyalty for the nascent democracy had a big role during the first years of independence, hence the qualification and competence of the civil service were not premier; the establishment of the legal acts was late; too little attention was paid to improving the qualification of the officials of the civil service. The material in the article shows that, except all the shown problems, the experience of that period made a background to forming the contemporary civil service of Lithuania. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/2485
Updated:
2018-12-17 11:36:24
Metrics:
Views: 43    Downloads: 9
Export: