Leadership as an endogenous factor in developing centre-periphery relations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Leadership as an endogenous factor in developing centre-periphery relations
Keywords:
LT
Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania); Administravimas. Valstybės tarnyba / Administration. Public service.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – pristatyti koncepciją, teigiančią, jog kiekvieno teritorinio vieneto vystymasis priklauso nuo lyderystės kintamojo, kuris viešajame valdyme yra lemiamas. Ši koncepcija remiasi idėja, jog lyderystė yra endogeninis plėtros veiksnys. Dar daugiau, lyderystė turi reikšmingos įtakos tam tikrų teritorinių vienetų (ypač tokių periferinių ar pusiau periferinių vienetų, kurie pretenduoja tapti pusiau periferija ar centru) statuso kaitai. Straipsnyje siūlomos institucinio izomorfizmo (angl. institutional isomorphism) bei panašios veiklos modelio (angl. resembling activity model) sampratos. Tyrimo rezultatai patvirtina, jog demokratizacijos laikotarpio viešasis valdymas Vidurio ir Rytų Europos valstybėse (tyrime pasitelktas Klaipėdos savivaldos atvejis) kelia daug klausimų bei abejonių.Reikšminiai žodžiai: Lyderystė; Centro ir vietos valdžia; Decentralizacija; Leadership; Center-periphery governance; Decentralization.

ENThe purpose of the article is to present the concept that claims that the development of each territorial entity depends on a leadership variable that is determinant in public administration. This concept is based on the idea that leadership is an “endogenic” development factor. What is more, leadership has an important influence on the change in the status of certain territorial units (especially such peripheral or semi-peripheral units that are aspiring to become semi-peripheral or a centre). The article proposes the concepts of institutional isomorphism and resembling activity model. The results of the research confirm that public management during the democratization period in Central and Eastern European countries (the research used the Klaipeda Municipality case) raises many questions and doubts.

ISBN:
8089013279
Related Publications:
Veprių varpai / Libertas Klimka. Vepriai / vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. Vilnius: Versmė, 2010. P. 859-870.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6449
Updated:
2020-03-13 17:58:32
Metrics:
Views: 38
Export: