Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdančiojo elito šeima XV a. pabaigoje-XVI a. pradžioje (Aleksandro valdymo metų Ponų tarybos narių šeimų struktūra)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdančiojo elito šeima XV a. pabaigoje-XVI a. pradžioje (Aleksandro valdymo metų Ponų tarybos narių šeimų struktūra)
Alternative Title:
Elite families in the Grand Duchy of Lithuania in the late 15th - the early 16th centuries (the family structure of noblemen's council members' under Alexander's rule)
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2009, t. 55, p. 53-68. Lietuvos dvarai: kultūros paveldo tyrinėjimai
Keywords:
LT
16 amžius; 15 amžius.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama Aleksandro valdymo (1492-1506) metų aukščiausio rango politikų (Ponų tarybos narių ) matrimonialių santykių sudarymo specifika: identifikuojamos sutuoktinės, nurodoma vestų moterų kilmė, socialinis statusas. Bandoma nustatyti sutuoktinių amžių, vaikų skaičių šeimose. Išanalizavus Ponų tarybos 19 įtakingiausių pareigūnų biografijas, nustatyta, kad aštuoniolika vyrų buvo vedę, identifikuotos 29 santuokos. Daroma prielaida, kad vyrai vesdavo brandaus amžiaus. Moterų mirtingumas buvo didelis. Neretai pakartotinos vedybos buvo sudaromos su moterimis iš mirusios žmonos aplinkos. Šeimos dokumentuose moterys minimos, bet vadinamos tiesiog vyro pavarde. Kunigaikščių kilmės šeimos tekino savo dukras už stiprią įtaką valstybėje įgijusių 1413 m. Horodlės unijos metu bajorystę gavusių Vytauto patarėjų palikuonių. Tačiau kunigaikštiškos kilmės vyrų santuokose išlaikyta tradicija vesti kunigaikštiškos kilmės moteris. Renkantis sutuoktines didelę reikšmę turėjo ir politinė grupuotė. Vyresnės kartos politikai santuokomis į Ponų tarybą "įvedė" naujas šeimas. Akivaizdu, kad šios Tarybos nariai buvo susaistyti kraujo, vedybine ar svainine giminyste. Pilietiškumo prasme santuokos uždaro pobūdžio - nėra moterų, kilusių iš Lenkijos. Vaikų vedybiniuose ryšiuose atsispindi tėvų politinių aspiracijų bendrybės. Prasideda giminiavimasis su Lenkijos aukštuomene - vedamos moterys iš Krokuvos dvaro aplinkos. Konstatuojama, kad pati gyvybingiausia laikmečio giminė buvo Radvilos.Reikšminiai žodžiai: Politinis elitas; šeima; Ponų taryba; Family; Political elite; Noblemen's council; Ponų taryba.; Noblemen's Council.

ENThe article aims to analyse the matrimonies of the high rank politicians (members of the Noblemen's Council) in the period of Grand Duke Alexander's rule: to present the overall number of matrimonies, the descent of their spouses, and to reconstruct the family structure of the elite oligarchy in the period of 1492 to 1506. Out of the 19 Council members selected for the research 16 lived in matrimony, including their second and third marriages after their wives' deaths. 15 of them had children. Historical documents contain data about 56 adult descendants - 26 females and 30 males. The analysis of the politicians' children's families clearly shows certain social seclusion - old voivode families married their children even to close relatives, among Horodlo-ian noblemen and mid 15th century gentry families, obvious matrimonial convergences also existed - there were marriages between first and second cousins on both parents' sides, brothers married their sisters; when a wife died, the widower married her sister. So, social seclusion at the period is becoming ever more evident. The only answer to the essential question is as follows: an overall model of the family structure at the beginning of the 16th century cannot be reconstructed now nor will this be possible in the future because even an elite representative is difficult to identify. The genealogy of the elite can be reconstructed only intuitively, from privilege documents and proceedings of legacy court cases. Records of baptized, married and deceased persons appeared only after the christening of the GDL, and by the book writing tradition began in the 16th century. Even a century later, the situation had changed very little. Most of the early records never reached the present times because of church fires, war time robberies and improper storage conditions. The church registry records from 17th century are scarce too.

ISBN:
9789955854524
ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21141
Updated:
2018-12-20 23:20:19
Metrics:
Views: 82    Downloads: 34
Export: