Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo modelių ypatumai besikeičiančios rinkos sąlygomis : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo modelių ypatumai besikeičiančios rinkos sąlygomis: disertacija
Publication Data:
Akademija (Noreikiškės, Kauno raj.), 2003.
Pages:
178 lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Lietuvos žemės ūkio universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTPer pastarajį dešimtmetį radikaliai pasikeitusios konkurencinės sąlygos reikalauja iš šalies įmonių vadovų esminių mąstysenos, požiūrių ir pozicijų perkainavimų, liečiančių giluminius darbuotojų motyvavimo pokyčius bei valdymo filosofijos požiūrių formavimą. Norint išvengti didelės darbuotojų kaitos, įmonių vadovai privalo taikyti ne pavienes motyvavimo priemones, bet tobulesnius, logiškai orientuotus motyvavimo priemonių kompleksus. Disertacijoje nagrinėjamos pagrindinės pozicijos: vadovaujančiųjų darbuotojų interesai, vykdančiųjų darbuotojų interesai ir neutralus požiūris į šių interesų suderinamumą. Tai naujas požiūris į darbuotojų motyvavimo modelius. Tyrimo objektas – darbuotojų motyvavimo modelių analizės, modifikavimo ir taikymo konkrečiose įmonėse būdai ir metodai. Tyrimo tikslas – parengti Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo tyrimo metodiką ir modelį besikeičiančios rinkos sąlygomis. Remiantis teoriniais rezultatais nustatyta, kad egzistuoja esminiai motyvavimo modelių elemnetų pasirinkimo skirtumai (tarp Lietuvos ir kitų pasaulio šalių), taigi negalima mechaniškai perkelti į Lietuvos įmones. Norint adaptuoti pasaulinius motyvavimo modelius, būtina atsižvelgti į kultūrinius ir ekonominius skirtumus. Praktiniai rezultatai – parengta Lietuvos įmonių darbuotojų motyvavimo tyrimo metodika, sukurtas vadovaujančiųjų ir vykdančiųjų darbuotojų motyvavimo modelis. Sukurtas Lietuvos įmonių darbuotojų modelis besikeičiančiomis rinkos sąlygomis. Parengta studijų modulio programa „Vadovų veiklos strategijos“ LŽŪU Administravimo ir kaimo plėtros katedros magistrantūros studijoms.

ENRadical changes in competitive environment, that have happened in last decade, require the appropriate shifts in thinking, attitudes, and position of corporate management towards the motivation of the employees and formation of managerial philosophy. In order to have lower turnover of employees, corporate managers must apply more advanced and logically oriented motivation systems instead of individual motivation attempts. The thesis analyses the following aspects of this problem: interests of managerial employees and subordinates, and neutral attitude towards the compatibility of their interests. This is a new attitude to employee motivation models. The subject of the research is a range of methods and techniques used for analysing, modifying, and applying motivation models in certain companies. The objective of the research is to prepare a technique and a model for researching motivation of employees in Lithuanian companies in changing market conditions. Based on theoretical results, it is determined that motivation elements in Lithuania differ from those in other countries, thus they can not be mechanically transferred. In order to adapt world-known motivation models in Lithuania, paying attention to cultural and economical differences is vital. Practical results: the author prepared technique for researching motivation of employees in Lithuanian companies and developed a motivation model for managerial employees and subordinates. In addition, the author of the work prepared a study programme Strategies for Managerial Activity for Master’s Degree studies in Administration and Rural Development Department of Lithuanian University of Agriculture.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10326
Updated:
2022-02-07 20:09:03
Metrics:
Views: 106
Export: