Managerial attitudes towards understanding the employees’ needs

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Managerial attitudes towards understanding the employees’ needs
In the Journal:
Ekonomika. 2012, t. 91 (4), p. 136-149
Keywords:
LT
Darbuotojų poreikiai; Motyvacija; Valdymo nuostatos.
EN
Employees’ needs; Motivation; Motivational profile; Managerial attitudes.
Summary / Abstract:

LTOrganizacijos veiklos valdymo sėkmė yra glaudžiai susijusi su efektyvaus darbo motyvacijos problema. Ją išspręsti galima tik įdiegus efektyvų darbuotojų motyvavimo mechanizmą, kas yra didelis iššūkis verslo organizacijoms visame pasaulyje. Straipsnio tikslas yra atskleisti Lietuvos ir Lenkijos kompanijų vadovų požiūrį siekiant suprasti pagrindinius darbuotojų poreikius ir atsižvelgti į juos kuriant ir įgyvendinant motyvavimo mechanizmą. Apibendrinant galima teigti, kad dabartiniai aplinkos pokyčiai tapo rimtu iššūkiu motyvavimo sistemoms, taikomoms Lietuvos ir Lenkijos verslo kompanijose ir jų gebėjimui adekvačiai reaguoti į lūkesčius, susijusius su veiklos efektyvumo didėjimu ir paslaugų kokybės gerinimu. Apklausiant įvairaus lygio Lietuvos ir Lenkijos verslo organizacijų vadovus, vienas iš tikslų buvo nustatyti, ar jiems žinomi svarbiausi jų pavaldinių poreikiai. Vadovų nuomone, jų pavaldinių aukštesnio lygio poreikiai (paaukštinimas ir saviraiška) buvo svarbesni, nei jų žemesnieji poreikiai (saugumas, socialinė sąveika). Buvo pastebėta, kad paaukštinimo ir vystymosi poreikiai yra vieni iš svarbiausių abiejose šalyse. Įrankis, kuris dažniausiai taikomas nustatyti darbuotojų poreikiams, yra darbuotojų stebėjimas ir pasikliovimas savo intuicija. Tačiau reikia turėti galvoje, kad vadovų žinios ir gebėjimai šioje srityje negarantuoja šio proceso efektyvumo. Dažnai yra plati spraga tarp lygio, kaip vadovai supranta darbuotojų motyvaciją ir poreikius, ir kaip efektyviai tai praktikuojama.

ENThe success of managing the activities of organizations is tightly related to solving the problem of effective work motivation. The solution is possible only by implementing an efficient employees’ motivation mechanism which is a considerable challenge to business organizations all over the world. The effectiveness of motivational tools created and used by managers is strongly correlated with recognizing the main needs of employees. Therefore, the authors of this paper tried to look at this important aspect of motivation through the prism of managerial attitudes. The empirical study was conducted in Lithuanian and Polish companies in which managers of different management levels took place. The purpose of the study has been to find out whether managers realize which needs are most important for their subordinates and whether they pay attention to these needs while pursuing an effective employee. The concept of this paper is based on the integration of management theory and actual practices.The methods of the study comprise system analysis, meta-analysis, survey, international comparisons. The findings of the study could be useful both for local companies’ managers and for foreign companies deciding to enter the Eastern Europe an market as well for researchers interested in CEE countries’ management peculiarities. [From the publication]

ISSN:
1392-1258; 2424-6166
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45131
Updated:
2018-12-17 13:26:41
Metrics:
Views: 16    Downloads: 1
Export: