Žemės ūkio bendrovių darbuotojų motyvavimo patirtis ir problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemės ūkio bendrovių darbuotojų motyvavimo patirtis ir problemos
Alternative Title:
Experience and problems of employees' motivation in agricultural industry
In the Journal:
Žemės ūkio mokslai [Agricultural sciences]. 2007, t. 14, Nr. 2, p. 57-65
Keywords:
LT
Darbo apmokėjimas / Remuneration of work; Darbuotojai / Workers; Motyvacija / Motivation; Rinka. Rinkodara / Market. Marketing; Žemės ūkis / Agriculture.
Summary / Abstract:

LT1991 metais Lietuva realiai pasuko į rinkos ekonomiką. Kartu su ūkio reformomis vyko ir vidiniai procesai darbuotoj sąmonėje, keitėsi požiūris į gyvenimo vertybes ir darbo motyvaciją. Straipsnyje nagrinėjami žemės ūkio bendrovių darbuotojus motyvuojantys veiksniai, motyvavimo priemonės ir būdai. Nustatomi darbuotojų požiūrio į darbą, jų sąžiningumo, atsakomybės, darbinio aktyvumo ir gyvenimo kokybės lygio skirtumai. Išryškinami pokyčiai darbuotojų požiūryje į darbą, jų motyvacija pereinamuoju į rinką laikotarpiu keičiantis socialinėms ekonominėms sąlygoms. Nustatomi darbuotojų motyvavimo teorinių ir praktinių mokslinių sprendinių skirtumai, išryškinant jų patikimumą konkrečiomis sąlygomis. Remiantis teoriniais ir praktiniais tyrimais, parengtas žemės ūkio bendrovių darbuotojų motyvavimo modelis. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atsakomybė; Darbo užmokestis; Darbuotojų motyvai; Motyvavimas; Motyvavimas dirbti; Motyvavimo būdai; Motyvavimo modelis; Motyvavimo priemonės; Poreikiai; Požiūris į darbą; Rinkos ekonomika; Žemės ūkio pramonė; Agricultural industry; Attitude to work; Attitude towards work; Employees' motives; Market economy; Means of motivation; Motivation; Motivation means; Motivation model; Motivation to work; Motives of employees; Needs; Responsibility; Wage.

ENReal turn to market economy in Lithuania started in 1991. The economy reforms were accompanied by the inner processes in employees' consciousness: their attitude towards life values and work motivation changed. The article is meant to analyse the factors, means and manners of employees' motivation in agricultural industry. Differences in employees' attitude towards work, their honesty, responsibility, working activity and quality of life were established. Changes of employees' attitude towards work, their motivation during the transitional period to market economy are highlighted. Differences in theoretical and practical scientific decisions of employees' motivation were established while developing their reliability in particular conditions. On the grounds of theoretical and empirical investigations, the employees' motivation model in agricultural industry was developed. [From the publication]

ISSN:
1392-0200; 2424-4120
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/47469
Updated:
2019-02-21 11:49:05
Metrics:
Views: 27    Downloads: 4
Export: