Savivaldybės socialinių darbuotojų praktiniai motyvavimo aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savivaldybės socialinių darbuotojų praktiniai motyvavimo aspektai
Alternative Title:
Practical aspects of social workers' motivation
In the Journal:
Viešoji politika ir administravimas [Public Policy and Administration]. 2009, Nr. 27, p. 63-86
Keywords:
LT
savivaldybių socialiniai darbuotojai; motyvavimas; veiksniai.
EN
municipal social workers; motivation; factors.
Summary / Abstract:

LTSiekiant išanalizuoti socialinių darbuotojų motyvus profesinėje veikloje ir motyvacijos ugdymo galimybes, buvo apklausti Prienų rajono savivaldybės Socialinės paramos, Švietimo, kultūros ir sporto bei Vaikų teisių apsaugos skyrių darbuotojai, Prienų rajono mokyklų direktoriai ir bendradarbiaujančių institucijų (socialinės paramos tarnybos, pedagoginės-psichologinės tarnybos, vaikų teisių apsaugos tarnybos ir seniūnijų socialiniai) darbuotojai. Tyrime taikyta anketinė apklausa ir interviu, siekiant nustatyti socialinių darbuotojų darbo motyvų struktūrą ir jų tenkinimo lygį savivaldybėje. Reiškinys buvo analizuojamas iš kelių pozicijų, įvertinant savivaldybių socialinių darbuotojų, mokyklos direktorių ir bendradarbiaujančių institucijų darbuotojų nuomonės. Įvardijamos problemos, kurios trukdo suformuluoti praktinį savivaldybės socialinių darbuotojų motyvavimo pagrindą. [Iš leidinio]

ENThe paper presents the results of a survey conducted in Prienai District Municipality, which was aimed to analyze the motives of social workers` professional activity and possibilities for development of their motivation. The questionnaire was distributed among social workers of the divisions of Social Security, Education, Culture and Sport, and Children Rights' Protection of the Municipality, also among principals of Prienai District secondary schools and among workers from collaborative institutions (Social Security Office, Pedagogicalpsychological Office, Children Rights' Protection Office). The questionnaire and the structured interview were applied to identify the structure of work motives and the level of meeting them by social workers in Prienai District. The research was carried out using triangulation research method and on the ground of viewpoint where the triangulation can be used combining qualitative and quantitative researches. The topic was analyzed from several perspectives: the opinions of social workers, schools` principals and employees collaborating with social workers were evaluated. The authors of the article pointed out problems, which impede the formulation of the basis of municipality social workers` motivation. [From the publication]

ISSN:
1648-2603; 2029-2872
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21256
Updated:
2018-12-17 12:28:15
Metrics:
Views: 18    Downloads: 11
Export: