Darbinės veiklos dominuojančių motyvų ir pasitenkinimo darbu ryšio įvertinimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbinės veiklos dominuojančių motyvų ir pasitenkinimo darbu ryšio įvertinimas
Alternative Title:
Evaluation of the link between dominating work motives and job satisfaction
In the Journal:
Jaunųjų mokslininkų darbai. 2005, Nr. 1 (5), p. 159-163
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Darbo sąlygos / Working conditions; Motyvacija / Motivation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas - įvertinti darbinės veiklos dominuojančių motyvų ir pasitenkinimo darbu ryšį Šiaulių miesto organizacijose. Tyrimo pagrindas – darbo motyvacijos problemų diagnozavimui pritaikytas F. S Butkaus (2003) pasiūlytas ekonominių, teisinių, psichologinių, filosofinių motyvatorių teorinis modelis. Šiuo motyvacijos modelio pagrindu buvo sudaryta anketa ir 2004 metų kovo mėnesį atlikta Šiaulių miesto darbuotojų apklausa raštu. Apklausoje dalyvavo 286 respondentai (152 moterys ir 134 vyrai), iš kurių 118 dirbo paslaugų, 86 gamybos, 82 prekybos įmonėse. Respondentų atsakymai apdoroti taikant faktorinės ir regresinės analizės statistinius metodus. Pritaikius faktorinę analizę, buvo nustatytos aštuonios darbinės veiklos motyvų grupės: 1) darbo užmokesčio, 2) darbo sąlygų, 3) darbo laiko, 4) kvalifikacijos kėlimo, 5) santykių su vadovybe, 6) santykių su kolegomis, 7) įtraukimo į valdymą ir karjeros, 8) informuotumo apie įmonę. Regresinės analizės metodu aiškintasi, kaip nepriklausomi kintamieji (aštuoni darbinės veiklos motyvai) veikia priklausomą kintamąjį – pasitenkinimą darbu. Nustatyta, kad tarp pasitenkinimo darbu ir šių darbinės veiklos motyvų (kvalifikacijos kėlimo galimybės, piniginio darbo užmokesčio, santykių su vadovybe, įtraukimo į valdymą bei karjeros galimybių įmonėje) egzistuoja statistiškai reikšmingas ryšys. Tyrimo rezultatų analizė leido pastebėti aukštesnio lygio darbo motyvų dominavimo, vertinant personalo pasitenkinimą darbu, tendencijos raišką. Šis tyrimas patvirtino prielaidą, kad, bėgant laikui, darbuotojo poreikiai kinta. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Veiklos motyvai; Pasitenkinimas darbu; Darbinė veikla; Motyvai.

ENAfter Lithuania’s accession to the European Union it is important for organizations to modify themselves also involving their employees as a potential creative power into the process as a presumption for the organizational efficiency. Striving for this aim organizations must change and transform. The problem arises not only concerning the manager’s skills and methods applied, but also concerning the process of making the personnel more active. Therefore the staff, their skills and competences are the factors of high appreciation. In March 2004 a survey of Šiauliai city employees (N = 286) was made and motivation means, which increase personnel motivation, were ascertained. They are: possibility to upgrade qualification, payment rise, good relations with administration, involvement in management and career promotion. Practical significance of the research and its application perspectives are that the means of motivating employees mentioned above, relying on the opinion of city workers, means of solving motivation problems were found and they are aimed at the introduction of the most effective means of motivation in Šiauliai city organizations. [From the publication]

ISSN:
1648-8776
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/864
Updated:
2018-12-20 23:04:19
Metrics:
Views: 41    Downloads: 12
Export: