The Expression of high spiritual intelligence culture in Lithuanian medium-sized businesses

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Expression of high spiritual intelligence culture in Lithuanian medium-sized businesses
Alternative Title:
Aukštos dvasinės išminties kultūros raiška Lietuvos vidutinio dydžio įmonėse
In the Journal:
Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai [Management of Organizations: Systematic Research]. 2013, Nr. 67, p. 7-22
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami aukštos dvasinės išminties kultūros raiškos Lietuvos vidutinio dydžio verslo organizacijose klausimai. Empyrinis tyrimas, kurio rezultatai yra analizuojami straipsnyje, remiasi teorine nuostata, kad dvasinės išminties kultūros bruožai yra pagrindiniai darbuotojų elgseną ir motyvus formuojantys veiksniai. Žinant organizacijos kultūros bruožus, formuojančius aukštesniuosius darbuotojų veiklos motyvus, galima atskleisti darbuotojų elgsenos modelius, kurie koreliuoja su dvasinės išminties procesais. Tyrimo rezultatų analizė patvirtina, kad Lietuvos vidutinio dydžio verslo segmento organizacijų veikloje galima pastebėti aukštos dvasinės išminties organizacijos kultūros bruožų, tačiau jie pasireiškia skirtingai ir nėra pakankamai išreikšti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Organizacijos kultūra; Dvasinė išmintis; Organizacinė elgsena; Organizational culture; Spiritual intelligence; Organizational behavior.

ENPaper deals with the issues of high spiritual intelligence culture expression in Lithuanian medium-sized businesses. Empirical research, results of which are analysed in the article, is based on theoretical framework, that high spiritual culture characteristic are the main factor forming employee motivation and behavior in organization. Knowing the characteristics of organizational culture, which form higher employee motivation, it is possible to reveal the patterns of employee behavior, which correlate with the processes of spiritual intelligence. Research findings lead to a conclusion that the high spiritual intelligence culture characteristics are evident in Lithuanian medium-sized business organizations, however their estimates are different and are not expressed enough. [From the publication]

DOI:
10.7720/MOSR.1392-1142.2013.67.1
ISSN:
1392-1142; 2335-8750
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/51735
Updated:
2020-04-06 10:58:29
Metrics:
Views: 24    Downloads: 5
Export: