The Conceptual model of activation of participation motivation directed towards "'End users" (citizens)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Conceptual model of activation of participation motivation directed towards "'End users" (citizens)
Alternative Title:
Dalyvavimo motyvacijos aktyvinimo koncepcinis modelis, nukreiptas į "galutinius vartotojus" (piliečius)
In the Journal:
Socialiniai tyrimai [Social Research]. 2009, Nr. 3 (17), p. 120-131
Keywords:
LT
Motyvacija / Motivation.
Summary / Abstract:

LTSkirtingi tyrėjai sutinka, kad dalyvavimo poreikis postkomunistinèse salyse yra didžiausias. Pilietinės visuomenės organizacijos, tiksliau jose dalyvaujantys piliečiai, gali suvaidinti ypac svarbų vaidmeni, realiai plėtojant dalyvavimą. Tačiau tiek PVO vadovai, tiek valdžios atstovai, kurie atsakingi uz dalyvavimo skatinimą dažnai neturi realių faktų, kas skatina žmones dalyvauti, kodėl dalis piliečių vis tik renkasi dalyvavimą vietoje nedalyvavimo. Tam, kad išmatuoti motyvaciją reikalinga identifikuoti motyvus. Taigi, išsiaiškinus dalyvavimo elgsenos motyvaciją kas šiuo atveju padaryta apklausos (kiekybinės ir kokybinės) būdu, autorės sudaryti 2 dalyvavimo motyvacijos aktyvinimo modeliai, kurie, galima daryti prielaidą lems pasikartojančią elgseną ateityje. Šiame straipsnyje pristatomi daliniai disertacinio Tijünaitienės (2009) tyrimo rezultatai, t. y. vienas šių modelių (nukreiptas į piliečius). Taigi problemą galima nusakyti tokiu klausimu: kaip (kokiomis priemonėmis) aktyvinti dalyvaujančių piliečių motyvaciją remiantis naudų ir investicijų lemiančių motyvaciją dalyvauti, raiškos analizės rezultatais? Patys minėtos raiškos rezultatai yra pateikti disertacijoje. Tyrimo objektas - piliečių dalyvavimo PVO motyvaciją aktyvinančios priemonės, nukreiptos į piliečius. Tyrimo tikslas — pateikti koncepcinį dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose modelį, nukreiptą į piliečius, kuriame identifikuotos motyvavimo priemonės, aktyvinančios dalyvavimo motyvaciją. Šiame straipsnyje pristatomas dalyvavimo motyvacijos aktyvinimo koncepcinis modelis, nukreipas į „galutinius vartotojus" (piliečius), sudarytas remiantis naudų ir investicijų, lemiančių motyvaciją dalyvauti, analizės rezultatais.Pristatytas koncepcinis motyvacijos aktyvinimo modelis, nukreiptas į „galutinius vartotojus" (piliečius), remiantis individualistinių stimulų, lemiančių motyvaciją dalyvauti, raiškos analize. Kadangi šis koncepcinis modelis remiasi labiausiai vertinamais stimulais, taip pat kaip ir dažniausia patiriamomis investicijomis dėl tikėtinos naudos(-ii) ateityje, galima teigti, kad šis modelis remiasi saviraiškos galimybių suteikimu, kadangi labiausiai motyvuoja būtent malonumas ir didesnė savirealizacija. Jo sėkmingo realizavimo prielaida - kompleksinių priemonių naudojimas, t. y. naudojant siūlomas priemones, mažinancias dažniausia patiriamų investicijų poveikį. Juo galima naudotis, kai siekiama aktyvinti dalyvaujančiuosius apskritai tiek organizacijos lygmenyje, kur tuo užsiima PVO vadovai, tiek valdžios institucijų lygmenyje, kai tamautojai tiesiog nori padidinti, skatinti, kitaip tariant, plėtoti bendrą dalyvavimo motyvaciją. Apibendrinant galima teigti, kad pristatomas vienas dviejų Lietuvoje pirmą kartą atliktų piliečių dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijose motyvacijos mokslinių tyrimų, pritaikius Simmons ir Birchall (2003, 2004, 2005) motyvų tyrimo metodologiją. Gautų rezultatų pagrindu sukurtas koncepcinis dalyvavimo motyvaciją aktyvinantis modelis, kuris gali būti nuolat pildomas, tobulinamas. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Dalyvavimo motyvacija; Pilietinės visuomenės organizacijos; Dalyvavimas; Piliečiai; Motyvacijos aktyvinimas; Motivation of participation; Civil society organisations; Participation; Citizens; Activation of motivation.

ENNowadays the need for participation in post-communist countries is the strongest where civil society organisations, to be precise, citizens who participate there, can play a particularly important role. Thus, the activity of citizens is becoming one of the most important factors to achieve common goals. Bearing in mind that motivation is a fundamental faetor in such participation, the relevance of motivation research in this area is undoubted. One of the aims of such research could be to develop the models of activation of motivation. It was done after the measurement of the real motivation of participants. In order to measure the motivation, it is necessary to identify the motives. Thus, having had found the motivation for participation behaviour, whieh in this case had been done by the means of survey (quantitative and qualitative), the author of this publication designed 2 models of activation of motivation, whieh, as it can be assumed, will lead to repeated behaviour in the future. One of these models (directed towards citizens) is presented in this article. The conceptual model of activation of participation motivation directed towards "end users " (citizens) is designed on the basis of the results of the analysis of benefits and investments that determine the motivation to participate. Since the model is based on the opinion of all the people surveyed, i.e. irrespective of what type of civil society organisation a person participates in, it is intended for activation of general motivation of citizens who are involved in public activities. The model can be used when the aim is activation of participants in general, both on the level of an organisation, where CSO leaders are engaged, and on the level of public authorities, where the staff just want to improve, stimulate, in other words, to develop the general motivation of participation. [From the publication]

ISSN:
1392-3110; 2351-6712
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/23447
Updated:
2018-12-17 12:35:25
Metrics:
Views: 31    Downloads: 2
Export: