Personnel motivation system as the object of the research at Šiauliai city organisations

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Personnel motivation system as the object of the research at Šiauliai city organisations
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Lietuva (Lithuania); Darbuotojai / Workers; Motyvacija / Motivation; Personalo vadyba / Personnel management; Valdymas / Management.
Summary / Abstract:

LTKadangi motyvacija priklauso nuo asmens, sąlygų ir laiko, ji nėra pastovi, bet visą laiką keičiasi; todėl yra neįmanoma vienareikšmiškai pasakyti, kokios motyvavimo priemonės yra geresnės ar geriausios. Straipsnyje nagrinėjami motyvavimo sistemos elementai, kurie labiausiai įtakoja personalo darbinę veiklą. Pateikiami tyrimo, atlikto 2004 m. kovą, rezultatai personalo motyvavimo požiūriu. Pagrindinis empirinės informacijos šaltinis, pasitelkiamas tyrime, yra Šiaulių miesto gamybos, prekybos ir paslaugų sričių darbuotojų nuomonė (N=286), kurios pagrindu kiekvienai motyvavimo sistemos priemonei - apmokėjimui už darbą, darbo sąlygoms, darbo laikui, kvalifikacijos kėlimui, santykiams su administracija ir kolegomis, dalyvavimui vadyboje ir karjeroje, dalyvavimui kompanijos veikloje - pateikiama pozicinė vieta motyvavimo sistemos komplekse. Pagal tyrimo rezultatus, motyvavimo sistemoje aukščiausią vietą užima kvalifikacijos kėlimas, antrą - užmokestis už darbą. Darbo sąlygos mažiausiai motyvuoja darbuotojus. Aptariami faktoriai, slopinantys asmeninę motyvaciją, nurodant žingsnius, reikalingus stiprinti motyvacijos lygį organizacijoje. Identifikuoti labiausiai darbuotojus motyvuojantys faktoriai Šiaulių mieste, pagal kuriuos tikslinga peržiūrėti esamą saugumo lygį, siekiant aukštų personalo darbinės veiklos rezultatų.Reikšminiai žodžiai: Personalo motyvacija; Darbuotojų pasitenkinimas; Valdymo metodai; Motyvacinė sistema Šiauliuose; Personnel motivation; Emploees satisfaction; Methods of management; Motivation system at Šiauliai.

ENThe results of the research carried out in March 2004 in the aspect of personnel motivation system are presented in the article. The main empirical information sauce invoked in the research is the opinion of the employees (N=286) in the spheres of manufacture, trade and services at Šiauliai city basing on which for every mean of motivation system - work payment, work conditions, working time, qualification improvement, relations with administration and colleagues, involvement into management and career, privity of a company - positional place in the complex of motivation system is provided. Factors repressing personnel motivation are discussed indicating necessary steps for strengthening motivation level in an organisation. Most motivating factors of Šiauliai city employees are identified whereby functioning security in companies could be treated basing upon seeking for high personnel working activity results. [From the publication]

ISBN:
9984784029
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/890
Updated:
2013-04-28 15:22:56
Metrics:
Views: 17
Export: