Studentų motyvavimo veiksniai ir priemonės, užtikrinančios aktyvų dalyvavimą verslumo ugdymo praktikoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų motyvavimo veiksniai ir priemonės, užtikrinančios aktyvų dalyvavimą verslumo ugdymo praktikoje
Alternative Title:
Students motivation factors and measures to ensure active participation in entrepreneurship educational practice
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2014, T. 36, Nr. 2, p. 244-254
Keywords:
LT
Motyvacija; Motyvavimo priemonės; Veiksniai; Verslumo ugdymas.
EN
Entrepreneurship education; Motivation; Motivation measures.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama studentų motyvacija aktyviai dalyvauti verslumo ugdymo praktikoje. Analizuojamos priežastys, veiksniai ir priemonės, sąlygojančios didesnę motyvaciją verslumo žinių įsisavinimui bei praktinių įgūdžių įgyvendinimui. Straipsnio tikslas – identifikuoti ir empiriškai patikrinti ir pateikti rekomendacijas, užtikrinančias studentų aktyvų dalyvavimą verslumo ugdymo praktikoje. Tyrimo metodų pagrindą sudaro moksliniai darbai apie motyvacijos sampratos raidą, šiuolaikinį požiūrį, motyvacijos įtaką aktyviam įsitraukimui į veiklą. Darbe išanalizuota mokslinė literatūra, atliktas tyrimas ir pateiktos rekomendacijos, kurios gali būti pritaikomos kitose imitacinėse įmonėse Lietuvoje ir užsienyje. [Iš leidinio]

ENThis article analyses students motivation to actively participate in entrepreneurship education practice. Given is the analysis of reasons, factors, measures leading to greater motivation to entrepreneurial educational attainment and practical skills implement. The article‘s aim is to identify and empirically examine students' motivation factors and measures to ensure the active participation in entrepreneurship practice. The study methods are based on scientific works on the evolution of the concept of motivation, modern attitude, motivational effect on the active involvement in the activities. Scientific literature was analyzed, a study had been made, also conclusions are given. [From the publication]

DOI:
10.15544/mts.2014.022
ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/58847
Updated:
2021-02-01 11:40:27
Metrics:
Views: 31    Downloads: 14
Export: