Šiuolaikinės ir dabartinės tautodailės tyrimų problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Šiuolaikinės ir dabartinės tautodailės tyrimų problemos
In the Journal:
Tautodailės metraštis. 2005, Nr. 11, p. 38-45
Keywords:
LT
Istoriografija / Historiography; Liaudies menas / Folk art.
Summary / Abstract:

LTPakitus ideologiniams aspektams nepriklausomoje valstybėje, vykstant globalizacijos procesui ir didėjant kultūriniam ir ekonominiam atotrūkiui tarp miesto ir kaimo, tautodailės reikšmė bei vaidmuo visuomenėje keičiasi. Straipsnyje yra parodoma šiuolaikinės ir dabartinės tautodailės sampratų ir vertinimų įvairovė tarp kūrėjų, dailėtyros bei dailės istorijos tyrimuose, iškeliamos dabartinio tautodailės proceso ir tyrimų aktualijos bei problemos, nagrinėjamos jų priežastys. Būtinas interdiscipliniškumas apsunkina šiuolaikinės tautodailės tyrimus. Šiuose tyrimuose yra sprendžiamos dailėtyros, kultūrologijos, socialinės antropologijos ir etnologijos problemos. Pastaruoju metu vis didesnį aktualumą įgauna priešingi modernizmo epochos dailei būdingoms hierarchiškoms menų klasifikacijoms, "neelitinei" tautodailės sampratai tautodailės tyrimo aspektai. Itin palankią terpę ir prielaidas naujoviškiems šiuolaikinės tautodailės istorijos tyrimams ir interpretavimams sudaro postmoderniškas partikuliarumo, subjektyvumo-betarpiškumo, antimodernizmo, marginalumo siekis bei postsovietinis "objektyvesnės istorinės tiesos" ilgesys.Reikšminiai žodžiai: Tautodailė; Istoriografija; Terminija; Tarpdiscipliniškumas; Dabartis; Folk art; Historiography; Conceptions; Interdisciplinarity; Present.

ENThe change of ideological aspects of the independent state, globalisation, and growing cultural and economical gap between rural locations and cities change the place and the role of folk art in society. The article shows the variety of concepts of modern and contemporary folk art among artists and in the area of art criticism and art history; raises the most relevant issues and problems of folk art processes and studies; and analyses their reasons. Compulsory interdisciplinarity impedes research of modern folk art which addresses such problems art criticism, cultural science, social anthropology, and ethnology. Recently, more relevance is placed on the research of “non-elite” aspects of folk art, in contrary to the hierarch classification characteristic to the fine art of modern epoch. Favourable environment and preconditions for the innovative research and interpretation of the history of modern folk art is formed by striving for post-modern particularity, subjective immediacy, anti-modernism, marginalism, and post-soviet nostalgia for the “objective truth”.

ISSN:
1392-8198
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6809
Updated:
2013-04-28 16:29:48
Metrics:
Views: 47
Export: