Liudas Truikys : scenos alchemikas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liudas Truikys: scenos alchemikas
Publication Data:
Vilnius : Vaga, 2005.
Pages:
180 p
Keywords:
LT
Menas; Scenografija; Teatras.
EN
Stage design; Theatre.
Summary / Abstract:

LTMonografija skirta žymiausiam Lietuvos scenografui Liudui Truikiui, įkūnijusiam formų ir skambesių harmoniją, radusiam konkrečius vaizduojamojo meno ir muzikos sintezės pagrindus. L.Truikys išgarsėjo kurdamas dramos bei operos spektaklių scenovaizdžius, kuriuose novatoriškai sprendė jį dominusios menų sintezės problemas, originaliai siejo senųjų civilizacijų, Vakarų Europos bei lietuvių liaudies meno motyvus. Sukūrė reikšmingų scenovaizdžių šioms operoms: Antano Račiūno "Trys talismanai", Giuseppe Verdi (Žiuzepės Verdžio) "Otelas", "Don Karlas", "Aida", Jurgio Karnavičiaus "Gražina" ir kitoms. Monografijoje atsispindi ryškūs iškilaus menininko Liudo Truikio gyvenimo vingiai ir tiesės - nuo pat gimtinės "šventos Žemaitijos", iki susitikimų su Mokytoju, atrasta Moterimi ir Teatru, iki kūrybinės Ugnies prišaukimo, iki tol, kol "išeina pas Pažadėtąją".

ENThe monograph is dedicated to Liudas Truikys, the most famous Lithuanian scenographer, who embodied the harmony of forms and sound, and found a specific basis for basis for basis for synthesis of fine arts and music. L. Truikys earned fame when creating scenography for drama and opera performances, in which he innovatively resolved art synthesis problems and originally related the motives of art of old civilizations, the Western Europe and Lithuanian folk. He created significant scenographies for the following operas: Antano Račiūnas’s “Trys Talismanai”, Giuseppe Verdi’s “Othello”, “Don Carlos” and “Aida”, Jurgis Karnavičius’s “Gražina” and others. The monograph reflects the trials and tribulations of life of Liudas Truikys – from his motherland “Saint Samogitia” to the meeting with the Teacher, the found Woman and Theatre, the invocation of the creative Light and the exit to “the Promised One”.

ISBN:
5415018255
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7277
Updated:
2016-03-21 08:50:12
Metrics:
Views: 5
Export: