Faustulas? Kelios vieno Vilniaus senienų muziejaus eksponato interpretacijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Faustulas? Kelios vieno Vilniaus senienų muziejaus eksponato interpretacijos
Alternative Title:
Faustulus? Several interpretations of one exhibit from Vilnius Museum of Antiquities
In the Journal:
Acta Academiae Artium Vilnensis [AAAV]. 2005, t. 39, p. 43-49. Kūrinys, menininkas, erdvė
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Senienų muziejus; Eksponatai; Lietuvos nacionalinis muziejus; Vilniaus Aukštutinės pilies kalnas; Mitologija; Dailė, Lietuvos; Vilnius Museum of Antiquities.
Keywords:
LT
Dailė / Art; Eksponatai; Mitologija / Mythology; Muziejai / Museums; Pilys. Tvirtovės. Bastėjos / Castles. Bastions. Fortresses; Vilniaus Aukštutinės pilies kalnas.
Summary / Abstract:

LTNe vieno tyrinėtojo dėmesį traukė ir tebetraukia Senienų muziejaus Mitologijos skyriaus eksponatai – įvairūs lietuvių mitologijos atributai. Miglotos radimo aplinkybės, turinys ir paskirtis lėmė įvairias objektų vertinimo bei interpretavimo galimybes. Šio tyrimo tikslas yra paaiškinti vieno objekto – Vilniaus Pilies kalne rastos skulptūros, Minske rastos barzdoto vyro figūros, iš abiejų dalių sudarytos skulptūrinės grupės – radimo aplinkybes, argumentus, kuriais remdamiesi įvairūs tyrinėtojai pateikė atribucijos, rekonstrukcijos modelius, ir, kiek įmanoma, pateikti savąją interpretaciją. Apžvelgiama pagrindinių XIX a. pirmos pusės lietuvių romantinės istoriografijos atstovų pateikta informacija apie Vilniaus Pilies kalne surastą pjedestalą su vilkės figūra, Minske aptiktą vyro statulėlę ir iš jų sudarytą, antikinės Romos istorijos ir mitologijos personažu Faustulu apibūdintą skulptūrinę grupę; konstatuojama, kad tai greičiausiai ne jo, o Tibo upės dievo Tiberio atvaizdas. Kritiškai vertinant T. Narbuto atliktą rekonstrukciją ir autonomiškai interpretuojant atskiras darinio grupes, pateikiami kitokie atribucijos variantai. Jie skiriami į dvi grupes: 1) antikinės ir 2) lietuvių mitologijos, istorijos personažus. Trūkstant detalesnės faktografinės medžiagos, tikslesnių interpretacijos šaltinių, įvairias tiek Vilniaus, tiek Minsko objektų, tiek iš jų sudarytos grupės (kurios autentiškumo irgi neįmanoma paneigti) atribucijos versijas reikėtų laikyti vienodai neginčijamomis. Tačiau bet kuriuo atveju skulptūrinę grupę ar jos sudėtines dalis reikėtų datuoti XVI-XVII a. [Iš leidinio]

ENThe exhibits of the Mythology Division of the Vilnius Museum of Antiquities, including various attributes of Lithuanian mythology, used to and still attract many researchers. The unclear circumstances of their discovery, content and purpose gave rise to their different evaluations and interpretations. The aim of this study is to explain the circumstances of discovery of one object – a sculpture found on Vilnius Castle Hill, a bearded man figure found in Minsk, a two-part sculptural group – and the arguments used by various researchers for the attribution and reconstruction models, and, if possible, to provide an individual interpretation. The paper surveys information from representatives of Lithuanian romantic historiography of the first half of the 19th c. dealing with the pedestal with a figure of a she-wolf, the male statuette and the sculptural group composed of the former and named under the Roman historical and mythological character Faustulus. The study states that the image seems to be that of Tiber as a river-god rather than of Faustulus. A critical evaluation of a reconstruction by T. Narbutas and an independent interpretation of separate elements of the composition present different options of attribution, which are divided into two groups: (1) antique characters, and (2) Lithuanian mythological and historical characters. Due to the lack of more detailed and accurate information and sources, various options of attribution of both Vilnius and Minsk objects should be seen as equally undisputable. Anyway, the sculptural group and its elements should be dated as coming from the 16th-18th cc.

ISSN:
1392-0316
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/7271
Updated:
2018-12-17 11:20:36
Metrics:
Views: 20    Downloads: 3
Export: