Religiniai paminklai ir liaudies tikėjimai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Religiniai paminklai ir liaudies tikėjimai
In the Journal:
Etninė kultūra. 2009, Nr. 8, p. 48-55
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Krikščioniškieji paminklai; Vietos; Religiniai papročiai bei tikėjimai; Medžių ir akmenų kultas; Christian monuments; Places; Religious beliefs and customs; The cult of trees and rocks; Krikščioniškas paminklas; Apeiga; Tikėjimas; Liaudies kultūra; Magija; Christian monument; Rite; Belief; Folk culture; Magic.
Keywords:
LT
Apeiga; Etninė kultūra. Liaudies kultūra / Ethnic culture. Folk culture; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Magija; Medžių ir akmenų kultas; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Tikėjimas / Faith; Vietos.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami iki šiol mažai analizuoti kaimo kultūros klausimai: krikščioniškųjų paminklų vietos reikšmė, su jais susiję įvairūs religiniai papročiai bei tikėjimai, ankstesniųjų medžių ir akmenų kultų liekanų įtaka. Trumpai išsamaus tyrinėjimo reikalaujančią temą galima taip apibendrinti: kryžiai ir kiti religiniai paminklai žymėjo "savos" teritorijos - parapijos, kaimo, sodybos - centrus, kapines bei jų teritoriją ir išreiškė šventos (pašventintos) erdvės statusą. Statomi gyvenamų teritorijų ribose - kryžkelėse, pakelėse, pamiškėse, paupiuose - pavojingų vietų statusą. Turinio aspektu tai katalikų tikėjimo ir Kristaus kančios ženklai, funkcijos požiūriu - riboženkliai, aukos, kulto objektai bei apsaugą teikiantys paminklai. Ribų ir kapinių paminklai susiję ir su liaudies maginėmis apeigomis, įvairiais tikėjimais. Tai žmogaus sąjungą su Dievu, šventaisiais, taip pat nenunykusius ryšius su mirusiųjų bendruomene išreiškiantys paminklai. Kita vertus, pažvelgus į kaimo kultūroje išlikusį svarbų medžių ir akmenų vaidmenį, galima teigti, kad senųjų kultų liekanos susiliejo su krikščioniškomis apeigomis. [Iš leidinio]

ENThe article discuss issues of rural culture poorly analyzed so far: meaning of the place of Christian monuments, different related religious traditions and faiths, influence of the remains from the earlier cult of trees and rocks. The topic requiring comprehensive study might be summarized as follows: crosses and other religious monuments used to mark centres of "own" territory such as parish, village or farmstead, as well as cemeteries and their territories, and were supposed to express the status of the sacred (consecrated) area. And those built at the boundaries of populated areas, i.e., at crossroads, on roadsides, outskirts, riversides, used to express the status of dangerous places. In terms of the content, these were the signs of the Catholic faith and Christ's Passion, and in terms of functions, they served as landmarks, objects of sacrifice and cult, and monuments providing the protection. Monuments built at boundaries and cemeteries were also associated with folk magical rituals, diverse faiths. These were the monuments expressing a human union with God, the Saints, as well as non-decayed contacts with the community of the dead. On the other hand, by looking at the extant important role of wood and stone in the rural culture, one can argue that the remains of the ancient cult have merged with Christian rituals.

ISSN:
1648-6072
Related Publications:
Stogastulpių vaizdinė simbolika: anapus estetikos slypintis matmuo / Žilvinas Svigaris. Estetikos ir meno filosofijos teorinės problemos / sudarytojas Antanas Andrijauskas. Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021. P. 203-213.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/22268
Updated:
2013-04-28 19:59:35
Metrics:
Views: 8
Export: