Medžiuose įrėžti kryžiai ir jų kontekstas - mediniai kryželiai ir koplytėlės medžiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Medžiuose įrėžti kryžiai ir jų kontekstas - mediniai kryželiai ir koplytėlės medžiuose
Alternative Title:
Crosses cut in trees and their context - wooden crosses and chapels
In the Book:
Sakralieji baltų kultūros aspektai / sudarytoja Elvyra Usačiovaitė. Vilnius: Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. P. 323-347. (Senovės baltų kultūra ; t. 9)
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Etnologija; Koplytėlės; Liaudies menas ir kultūra; Mediniai kryžiai; Mediniai kryžiai medžiuose; Capels; Etnology; Folk Art and Culture; The crosses cut; Wooden crosses.
Keywords:
LT
Etnologija / Ethnology; Koplytėlės; Kryžiai / Crosses; Tautodailė. Liaudies menas / Ethnic art. Folk art.
EN
Capels; Folk Art and Culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami menkai Lietuvoje tyrinėti medžiuose įrėžti kryžiai, pateikiami pakabintų ant medžių kryželių ir koplytėlių pavyzdžiai, Lietuvos pavydžiai lyginami su kitų šalių atvejais. Daroma išvada, kad medžiuose įrėžti kryžiai, pakabinami kryželiai ir koplytėlės dažniausiai žymi žmogaus mirties vietą; kartu jie saugo mirusiųjų sielas, šventose vietose jie yra votai. Šiandien koplytėlių ir medinių kryželių kabinimo medžiuose tradicija išlaikė buvusius bruožus: mediniais kryželiais pažymimos partizanų žūties vietos, koplytėlės ir kryželiai būna prie palaidojimų kapinėse, šventose vietose jie kabinami kaip aukos; lygiai kaip ir kitose Europos šalyse, ženklina staigios mirties, rečiau – vaidenimosi vietas. [versta iš angliškos santraukos]

ENArticle discusses the subject under researched in Lithuania, namely, crosses engraved in the trees, as well as the cases of hanging the wooden crosses and chapels in the trees, the comparisons with other countries examples were presented. It is concluded that the crosses cut in the trees, the wooden crosses and chapels in trees often indicate the place of a person's death; alongside it carries out the function of the souls of the dead protection, while in the holy places they play the role of acknowledgements and the offering application. Today, chapels and the wooden crosses hanging in trees maintained the tradition of the former features: wooden crosses mark the death location of the local partisans, chapels and crosses marked burials in cemeteries, in holy places they are hung as offerings, in the former farmsteads they became signs of memory, and as in other European countries, they mark the places of sudden death, less often the places of haunting. [From the publication]

ISBN:
9789955868521
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/46378
Updated:
2020-06-05 10:07:09
Metrics:
Views: 21    Downloads: 12
Export: