Stebuklingi Žemaitijos kryžiai ir koplytėlės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Stebuklingi Žemaitijos kryžiai ir koplytėlės
Alternative Title:
Magic Samogitian crosses and chapels
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2009, Nr. 6, p. 18-25
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Stebuklingi kryžiai ir koplytėlės; Jėzus Kristus; Švč. Mergelė Marija; šv. Jonas Nepomukas; šv. Rokas; šv. Antanas.; Žemaitija; Magic Crosses and Chapels; St. Virgin Mary; Saint John of Ncpomuk; St. Rocco; St. Anthony.; Stebuklingi kryžiai; Koplytėlės; Apžadai; Švenčiausioji Mergelė Marija; Samogitia; Magic crosses; Chapels; Vows; Jesus Christ; Saint Merry.
Keywords:
LT
Apžadai; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Koplytėlės; Kryžiai / Crosses; Stebuklingi kryžiai ir koplytėlės; šv. Antanas.; šv. Jonas Nepomukas; šv. Rokas; Švč. Mergelė Marija; Švenčiausioji Mergelė Marija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas: liaudies dvasinės kultūros reiškinys – stebuklinga gydomąja galia garsėjantys kryžiai ir koplytėlės Žemaitijoje. Tikslas – atskleisti, kokioje aplinkoje įkurdinti ir kokio turinio paminklai šia galia pasižymi. Metodas – ikonologinė interpretacija. Straipsnio autorė daro tokias išvadas. Pirma, stebuklinga kryžių ir koplytėlių galia siejasi su ypatingomis juos supančios aplinkos gamtinių elementų – šaltinio, vandens, akmens ar medžio – savybėmis, o jų idėjinė prasmė išreiškiama krikščioniška forma ir turiniu. Antra, veiksmas "svetimoje" arba ribine specifika pasižyminčioje aplinkoje yra viena svarbiausių stebuklingųjų galių pasireiškimo sąlygų. Todėl dauguma gydomosiomis savybėmis garsėjančių paminklų yra už gyvenamosios teritorijos ribų, pakelėse, kryžkelėse, senose kapinėse ir gamtos prieglobstyje – prie šaltinių, miškuose, šalia augalotų medžių ir ant didelių akmenų. Trečia, stebuklais garsėjančias vietas žymi pavieniai kryžiai, stogastulpiai, koplytėlės arba kelių skirtingų rūšių paminklų grupės. Jų ikonografinis turinys nėra labai įvairus, dažniausiai tai Jėzaus Nazariečio, įvairių siužetų Švč. Mergelės Marijos, šv. Jono Nepomuko, šv. Roko, šv. Antano skulptūros. Jomis vaizduojamiems šventiesiems suteikiama galia grindžiama tiek kanoniškai pastoviu siužeto prasmės interpretavimu, tiek liaudies pamaldumo praktikoje individualiai jiems suteikiamomis papildomomis funkcijomis.

ENThe paper focuses on an extraordinary phenomenon of the Lithuanian folk spiritual culture, the small Samogitian sacred complexes that manifest healing powers. In the attempt to determine what kind of monuments manifest such powers, Burinskaitė analyses their shapes, content and locations. The majority of the phenomenal Samogitian crosses and chapels arc located outside inhabited territories - at roadsides, crossroads, old cemeteries and in the wilderness - on water springs, woods, next to tall trees and on big stones. Thus, their healing powers are often related to exceptional qualities of these natural objects. However, their spiritual significance is often inscribed using Christian symbols and content. The figures most often featured on the magic crosses and chapels are those of Jesus of Nazareth, numerous scenes of the life of the Virgin Mary, the Saint John of Nepomuk, St. Rocco, and St. Anthony. The magic powers attributed to these saints are based on canonical interpretations of the portrayed stories, but also on additional functions attributed to these saints in individual folk piety practices. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/21097
Updated:
2018-12-17 12:27:42
Metrics:
Views: 58    Downloads: 17
Export: