Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir motyvacija : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalbos eufemizmai: raiška ir motyvacija: disertacija
Alternative Title:
Euphemisms in the Lithuanian language: expression and motivation
Publication Data:
Vilnius, 2015.
Pages:
1 pdf (192 p.)
Notes:
Disertacija rengta 2010-2014 metais Vilniaus universitete. Daktaro disertacija (humanitariniai mokslai) - 2015. Bibliografija.
Keywords:
LT
Eufemizmai; Tabu; Etnolingvistika; Gyvūnai; Žmogus.
EN
Euphemisms; Taboo; Etnolinguistics; Animals; Human.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – lietuvių kalbos eufemizmai susiję su gyvūnais ir su žmogumi. Eufemizmų tyrimų Lietuvoje nėra daug, tačiau esama atskirų straipsnių apie šiuolaikinius eufemizmus arba tam tikras eufemizmų grupes. Darbų, išsamiau nagrinėjančių tradicinius gyvūnų ir su žmogumi bei jo aplinka susijusius eufemizmus ir lyginančių juos su kitų kalbų eufemizmais, labai nedaug, todėl tai aktualus tyrimas, leidžiantis apžvelgti vieną iš nepastoviausių leksikos klodų, atveriantis kelią lietuvių kalbos eufemizmų raidos tendencijų tyrimams. Aptariant eufemizmus remiamasi tautosakos ir mitologijos medžiaga, kuri leidžia paaiškinti eufemizmų atsiradimą ir motyvaciją. Iš lietuvių kalbos empirinės medžiagos sudaryta 2000 žodžių duomenų bazė, o tyrimui atrinkti 994 eufemizmai. Į disertaciją nepakliuvo tarminiai žodžiai, žargonžodžiai, pejoratyvai, disfemizmai ir žodžiai, kurie bendrinėje kalboje atlieka eufemizmo funkciją, bet funkcionuoja kaip normalus žodis. Darbą sudaro teorinė ir tiriamoji dalys. Pastaroji skirstoma smulkiau pagal konkrečius eufemizuojamų objektų pavadinimus. [Iš leidinio]

ENThe object of the thesis is Lithuanian euphemisms that are related to animals and human beings and their environment. Studies on euphemisms are not extensive in Lithuania, however, there are individual articles on contemporary euphemisms or certain groups of euphemisms. There are very few extensive studies on traditional animalistic euphemisms and euphemisms related to the human being and their environment and works comparing them to euphemisms in other languages. Therefore this is a relevant study that tackles one of the least stable layers of lexis and which opens new vistas for prospective studies of Lithuanian euphemisms. The discussion of euphemisms is based on folk and mythology data which works as a reference point allowing the explanation of the occurrence and motivation of euphemisms. Lithuanian empirical data served as the basis to compile a 2000-word database and 994 euphemisms were selected for the research. Certain groups were excluded from the analysis, which included dialectal words, jargon words, pejoratives, dysphemisms and words that in standard language bear the function of a euphemism but exist as regular words. The thesis consists of a theoretical and an empirical part. The latter is further subdivided into smaller sections according to concrete names of objects that are euphemised. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/70855
Updated:
2018-05-08 17:13:07
Metrics:
Views: 11    Downloads: 11
Export: