Boružės interpretacija lietuvių tautosakoje : Dievo ir velnio karvutės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Boružės interpretacija lietuvių tautosakoje: Dievo ir velnio karvutės
Alternative Title:
Interpretation of the ladybug : the cow of God and the cow of the Devil
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2004, Nr. 1, p. 26-28
Keywords:
LT
šiuolaikinė tautosaka; Dievo karvytė (boružė); Tikėjimai.
EN
Modern folklore; Ladybird; Believes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, naudojant lyginamąjį ir interpretacinį metodą, yra analizuojama boružė lietuvių tautosakoje, aptariamas Dievo karvutės vaizdinys tradicinėje tautosakoje bei Dievo ir velnio karvučių įvaizdžiai šiuolaikinėje Kauno vaikų tautosakoje. Lietuvių folkloristikoje boružė yra naujas tyrimo objektas. Mokslinių publikacijų apie boružę lietuvių tautosakoje nėra daug, dėl to darbe pasinaudota 2001 - 2002 metais atlikto tyrimo metu iš 97 respondentų gauta medžiaga. Boružės ryšį su dangiškąja dieviškąja sfera rodo šio vabaliuko pavadinimai, kilmės aiškinimai, lokalizavimas danguje, pas Dievą, bei didelė bausmė už jo nužudymą. Atlikti tyrimai leidžia teigti, jog tautosakoje Dievas laikytas Dievo karvutės tėvu. Vedybinėje magijoje bei liaudies meteorologijoje boružės vaizdinys yra labai gajus. Dievo karvutės priešingybė yra velnio karvutė (dar dažnai vadinama velnio boruže). Iki šiol tautosakos rinkėjai ir tyrinėtojai nebuvo užfiksavę tokio fakto, kaip velnio karvutė. Tyrime remiamasi vien straipsnio autorės surinkta medžiaga. Velnio boružė yra siejama su blogiu, velniu, nuodėme bei skaičiumi trylika. Teigiama, kad velnio karvutė yra vyresnė už Dievo karvutę.

ENThe article discusses the image of the divine cow in traditional Lithuanian folklore and also the existing images of the cow of God and that of the devil in contemporary folklore of children. Considering comparative and interpretative approaches the findings of the year 2001 and 2002 of the authoress herself as well as the already published traditional data have been analyzed. The cow of God and the cow of the devil stand in opposition. The names of the heavenly ladybug, the explanations on its origin, its localization in heavens, at the dwelling place of God and heavy punishment for its murder indicate its close relationship with celestial - divine sphere. The collected up to- date folklore material allows to rake an assumption that God is the father of the divine cow. The image of the ladybug is also used in meteorology and in the marital magic. The cow of the devil, which is in contrast to the divine ladybug, is related to the devil, the evil, the sin and the figure 13. [From the publication]

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15971
Updated:
2018-12-17 11:23:23
Metrics:
Views: 69    Downloads: 21
Export: