Neris : 2007 metų ekspedicija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Baltarusių kalba / Belarusian
Title:
Neris: 2007 metų ekspedicija
Alternative Title:
Neris. Expedition of 2007
Publication Data:
Vilnius : Mintis, 2010-2014.
Pages:
4 kn
Notes:
Biibliografija ir rodyklės. Reikšminiai žodžiai: Archeologiniai objektai ir paminklai; Ekologija; Etimologija; Etnologija; Geografinių vietų aprašymai; Gudija; Identitetas; Jungtinė lietuvių-baltarusių ekspedicija 2007 metais; K. Tiškevičiaus mokslinė ekspedicija 1857 metais; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lokalioji istorija; Mitologija; Papročiai; Tautosaka; Tyrimų tradicija; Upė Neris; Žodiniai pasakojimai; Žvejyba; Archeological objects and sites; Descriptions of geographical locations; Ecology; Ethnology; Ethymology; Fishing; Folklore; Joint Lithuanian-Belorusian expedition of 2007; Local history; Manner; Mythology; Oral narratives; River Neris; Scientific expedition of K. Tyszkiewicz in 1857; The Great Duchy of Lithuania; Tradition of Researches.
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Ekologija; Etnologija / Ethnology; Geografija / Geography; Gudija; Jungtinė lietuvių-baltarusių ekspedicija 2007 metais; K. Tiškevičiaus mokslinė ekspedicija 1857 metais; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL); Lokalioji istorija; Mitologija / Mythology; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Paveldas / Heritage; Proza / Prose; Upė Neris; Žvejyba; Kultūrinis identitetas / Cultural identitity.
EN
Descriptions of geographical locations; Ecology; Ethymology; Fishing; Great Duchy of Lithuania; Joint Lithuanian-Belorusian expedition of 2007; Local history; Manner; Oral narratives; River Neris; Scientific expedition of K. Tyszkiewicz in 1857; Tradition of Researches.
Summary / Abstract:

LT2007 m. surengta ekspedicija Neries upe nuo jos ištakų iki žiočių (510 km atstumas), kurios metu surinkta naujų vertingų archeologijos, istorijos, etnologijos, folkloro ir kalbotyros duomenų, aktualių Lietuvos, Baltarusijos bei Lenkijos šalių mokslininkams, tiriantiems baltų genčių priešistorę ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės paveldą Rytų Lietuvos – Vakarų Baltarusijos regione, šio regiono kultūrą, kalbą, religiją ir jų tarpusavio sąveikas. Centrinė monografijos gija – dienoraščiu paremtas ekspedicijos eigos ir darbo rezultatų pristatymas, surinktų duomenų komentavimas. Šis tekstas yra suskaidytas į septynis didelius skyrius pagal upės atkarpas (ištakos, aukštupys ir kt.) bei daugelį mažesnių poskyrių pagal geografines vietoves (kaimus, upės tėkmės ruožus). Didelis naratyvų (pasakojimų, padavimų, sakmių, etnografinių aprašų ir kt.) rinkinys skelbiamas specialiame priede, originalo kalba su anotacijomis lietuvių kalba (prie tekstų gudų ir lenkų kalbomis). Išsamūs geografinių vietų – gamtos ir kultūros paveldo vertybių – aprašymai pateikiami kaip atskiri pagrindinio teksto intarpai. Atitinkamos nuotraukos ir kartoschemos iliustruoja kiekvieną iš leidinio dalių.

ENIn 2007, an expedition was organized along the Neris River from source to mouth (a distance of 510 km), during which valuable new information on archaeology, history, ethnology, folklore and linguistics of relevance to Lithuanian, Belarusian and Polish scientists studying the prehistory of the Baltic tribes and the legacy of the Grand Duchy of Lithuania in the region of eastern Lithuania and western Belarus, as well as the culture, language and religion of this region and their mutual interaction, was collected. The central thread of the monograph is a diary-based presentation of the course and results of the expedition, as well as commentary on the information that was collected. This text is divided into seven large sections according to segments of the river (source, upper reaches, etc.) as well as many smaller sections according to geographical areas (villages, stretches of river flow). A large collection of narratives (tales, legends, stories, ethnographic descriptions, etc.) are published in a special annex in their original language, with annotations in Lithuanian (alongside the Belarusian and Polish texts). Detailed descriptions of geographic locations - treasures of natural and cultural heritage - are provided as separate insertions to the main text. Corresponding pictures and cartograms illustrate each part of the publication.

ISBN:
9785417010002 (Bendras); 9785417009990 (Kn. 1); 9785417010385 (Kn. 2); 9785417010705 (Kn. 3); 9785417010866 (Kn. 4)
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24353
Updated:
2022-01-10 16:16:45
Metrics:
Views: 50    Downloads: 28
Export: